Verhalen van klimaatadaptatie in Nederland

Extreme weersomstandigheden zoals stortbuien, hagel, hitte, droogte, storm en overstromingen komen steeds vaker voor in ons land. De veranderingen die nodig zijn om Nederland klimaatbestendig te maken behoren tot de grote uitdagingen van deze tijd. Er is al veel kennis over klimaatadaptatie, en wij gaan er voor helpen zorgen dat die kennis gedeeld wordt zodat er beter samengewerkt kan worden om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.


header_img
Klimaatadaptatie

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
2019

Zelfs als we de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs++Klimaatakkoord van ParijsHet klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. halen, moeten we ons erop voorbereiden dat het klimaat verandert. Dit noemen we klimaatadaptatie. Kennis over een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving is op veel verschillende plaatsen opgedaan. Maar deze kennis en ervaringen worden nog niet altijd gedeeld, waardoor men steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Dat gaan we aanpakken.

Samen Klimaatbestendig++Samen KlimaatbestendigSamen Klimaatbestendig is een platform van professionals dat lokale en regionale initiatieven die aan klimaatadaptatie werken, ondersteunt door het verbinden van praktijkervaring en kennis. werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan kennisontwikkeling en verbetering van de kennisinfrastructuur over klimaatadaptatie. Kennisland++SamenwerkingKennisland werkt in dit project samen met Rolinka Kattouw van Oostwest, www.oostwest.eu/ is door Samen Klimaatbestendig gevraagd om mee te denken over een methodiek om kennis en ervaringen over klimaatadaptatie op te halen en op een overzichtelijke manier te delen. 

Nieuwe kennis: waar raakt klimaatadaptatie de energietransitie

We genereren in dit project nieuwe kennis rondom de koppelkansen tussen klimaatadaptatie en de energietransitie. Waar raken die elkaar, tot welke kansen leidt dit en welke belemmeringen zien we?Waar raken de klimaatadaptatie en de energietransitie elkaar, tot welke kansen leidt dit en welke belemmeringen zien we? Zo wordt er in de wijk Paddepoel in Groningen een warmtenet aangelegd en wordt tegelijkertijd de buurt klimaatadaptiever ingericht. Dit doen ze door onder andere meer groen te planten en waterdoorlatende bestrating aan te leggen ter voorkoming van hittestress++Extreme hitteDoor klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds vaker te maken met extreme hitte. Met name in de steden kunnen mensen hier overlast van ondervinden, omdat het in de stad al gauw 7 graden warmer is dan op het platteland, door de invloed van bebouwing, tegels, asfalt en/of een gebrek aan wind of schaduw. Deze hoge temperaturen kunnen leiden tot hittestress met o.a. slaapverstoring, een verminderde arbeidsproductiviteit en hittegerelateerde ziekten tot gevolg. en voor een betere afvoer van het regenwater. Het project is een intensieve samenwerking tussen het warmtebedrijf, de gemeente en bewoners. 

Welke meerwaarde heeft deze koppeling financieel gezien? Welke technische uitdagingen zijn er? Hoe worden bewoners betrokken bij het mooier en klimaatadaptiever maken van hun wijk? Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en waarom lukt het daar wel, terwijl het in andere gemeenten nog vaak verschillende werelden zijn? We duiken dieper in deze ‘good practice’, zodat andere plekken kunnen leren van deze casus.

We duiken dieper in de ‘good practices’ zodat anderen ervan kunnen leren.Tegelijkertijd brengen we in beeld welke vragen er nog bestaan bij deze en andere initiatieven en werken we aan een methodiek die Samen Klimaatbestendig samen met haar partners ook in de toekomst kan gebruiken om op deze (en andere) kennisvragen een adequaat antwoord te bieden.

Bouwen op de kennis en ervaring die er is

Uitgangspunt voor wat wel en niet werkt is de praktijk. Omdat er bij dit thema veel verschillende stakeholders betrokken zijn, brengen we in beeld welke expertise er al is en welke vragen er spelen over klimaatadaptatieOmdat er bij dit thema veel verschillende stakeholders betrokken zijn, brengen we in beeld welke expertise er al is en welke vragen er spelen over klimaatadaptatie. bij professionals, (eind)gebruikers, ambtenaren en beleidsmakers uit verschillende sectoren. We brengen bestaande kennis, structuren, inspirerende voorbeelden en samenwerkingen in kaart.

Download publicatie

Meer weten of meedenken over klimaatadaptatie? Neem contact op met Dave van Loon (dl@kl.nl).

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/verhalen-van-klimaatadaptatie-in-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/verhalen-van-klimaatadaptatie-in-nederland/