StudentLab: studenten zelf aan de slag met verbetering doorstroom mbo-hbo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt mbo- en hbo-studenten uit om in vier maanden tijd plannen te bedenken waarmee de overstap van het mbo naar het hbo wordt verbeterd. In de komende maanden begeleiden we meer dan 300 studenten om tot uitvoerbare plannen te komen. In dit bijzondere traject draagt de student als change agent bij aan meer studiesucces voor mbo-studenten die de overstap maken naar het hbo.


header_img
Studenten aan het werk

Rechten:

Original

Download
2017

De overgang naar het hbo kan voor mbo-studenten moeilijk zijn. Studenten geven onder andere aan dat ze erg moeten wennen aan de manier van werken in het hbo. Het ministerie van OCW++OCWLees hier het bericht van het ministerie zelf. En bekijk de website www.gelijke-kansen.nl/studentlab schakelt ruim 300 studenten in voor het identificeren van knelpunten en het ontwikkelen van plannen ter verbetering van de overgang mbo-hbo. Kennisland begeleidt de mbo- en hbo-studenten die meedoen aan StudentLab bij het ontwikkelen van hun plannen.

De problemen die mbo-studenten ervaren gedurende een hbo-opleiding, spelen zich vooral af rond de overgang van mbo naar hbo. Mbo-studenten moeten zowel inhoudelijk als sociaal hun weg zien te vinden en geven aan te moeten wennen aan de manier van werken in het hbo. Het gaat bijvoorbeeld om de zelfstandigheid die vereist wordt, de hoeveelheid theoretische lesstof, het aantal toetsen, etc. Daarnaast doet het hbo een beroep op competenties die in sommige gevallen onvoldoende aan bod zijn gekomen in het mbo. Uit onderzoek++Startmonitor Hoger OnderwijsUit de Startmonitor Hoger Onderwijs, die ResearchNed sinds tien jaar uitvoert, blijkt dat een derde van de hbo-studenten van het mbo komt en dat juist deze studenten moeite hebben met de overgang mbo-hbo. Lees meer blijkt dat 16 procent van de voormalig mbo-studenten in het eerste jaar definitief het hbo verlaat, terwijl mbo-studenten die door het eerste jaar zijn gekomen even succesvol zijn als hbo-studenten met andere onderwijsachtergronden.

Het ministerie van OCW wil daarom onderzoeken waar studenten zelf de knelpunten van de doorstroom van mbo naar hbo zien en welke oplossingen zij hiervoor aandragen. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en ResearchNed++ResearchNedResearchNed is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gespecialiseerd in sociaalwetenschappelijk onderzoek, beleidsadvisering en kennisoverdracht op onderwijsgerelateerde thema’s. zullen wij in zeven regio’s ruim 300 mbo-4- en hbo-studenten ondersteunen in het ontwikkelen van plannen ter verbetering van de overgang mbo-hbo. Elk studententeam zal ondersteund worden door een coach.

In februari 2017 starten we met vier workshops per regio en ondersteunen we studententeams die bestaan uit zes tot acht studenten. In de workshops onderzoeken we het vraagstuk vanuit de studenten zelf en vertalen we hun eigen ervaringen en reflecties naar een oplossingsrichting, om zo te komen tot haalbare en uitvoerbare projectplannen++PlannenBekijk hier de uiteindelijke projectplannen.. Om de creativiteit van studenten te stimuleren, zullen we werken met methodes die gerelateerd zijn aan actie-onderzoek en design thinking. In mei 2017 presenteren de studenten tijdens een feestelijke afsluiting de resultaten van StudentLab aan de minister van Onderwijs.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/studentlab-studenten-zelf-aan-de-slag-met-verbetering-doorstroom-mbo-hbo/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/studentlab-studenten-zelf-aan-de-slag-met-verbetering-doorstroom-mbo-hbo/