Amsterdammers, Maak je Stad!

Amsterdam was gedurende twee jaar (2016-2017) innovatiehoofdstad van Europa. De stad werd beloond met deze iCapital-titel vanwege haar innovatie-ecosysteem, bottom-up-aanpak en het vermogen om de kracht en creativiteit van bewoners in te zetten om samen stedelijke vraagstukken aan te pakken. Met het programma Amsterdammers, Maak je Stad! wordt het iCapital-prijzengeld ingezet om hier nóg beter in te worden.


Website
maakjestad.amsterdam/
E-mail
info@maakjestad.amsterdam
header_img
Amsterdammers, maak je stad!

Maker: Amsterdammers, maak je stad!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

2017

Amsterdam was gedurende twee jaar (2016-2017) innovatiehoofdstad (iCapital) van Europa. Deze eer werd de stad door de Europese Commissie toegekend op basis van het ingediende voorstel ‘Accelerating Amsterdam’s Assets’. Dit voorstel werd door de gemeente Amsterdam samen met Kennisland en andere partners opgesteld++Partners iCapitalKijk onderaan deze pagina voor een overzicht van de betrokken organisaties. Naast de eer, heeft Amsterdam een flinke prijzenpot opgestreken. In het programma Amsterdammers, maak je Stad! wordt 600.000 euro aan prijzengeld ter beschikking gesteld aan stadmakers, in combinatie met een ondersteuningstraject. Maatschappelijke initiatieven die werken aan kansengelijkheid op het vlak van de ‘Gezonde Stad’ en ‘Talentvolle stad’ kunnen zich hiervoor aanmelden.

Amsterdam moet een stad zijn waarin alle bewoners zich thuis voelen, gelijke kansen hebben en gezond kunnen leven. Om dit te bereiken heeft de stad lokale initiatieven nodig die innovatie aanjagen waarbij samenwerking++Amsterdam ApproachAmsterdam heeft de titel iCapital gewonnen mede door haar coöperatieve innovatie-model, ook wel de ‘Amsterdam Approach’ genoemd. Deze aanpak wordt gekenmerkt wordt door het samenspel van technologische en sociale innovatie. Amsterdam zet hierbij in op het verbinden van bottom-up initiatieven met de gemeente, via organisaties zoals Kennisland, Waag Society en Pakhuis de Zwijger. centraal staat. Met het doel om deze partijen een steuntje in de rug te geven is Amsterdammers, Maak je Stad! in het leven geroepen. We voeren het programma uit samen met de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Waag Society.

Het programma biedt plaats voor initiatieven binnen twee thema’s: ‘Gezonde Stad’ en ‘Talentvolle Stad’. Daarbij staat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid centraal. Het programma biedt plaats voor initiatieven binnen twee thema’s: ‘Gezonde Stad’ en ‘Talentvolle Stad’. Daarbij staat het streven naar inclusiviteit en kansengelijkheid centraal. Veelbelovende initiatieven maken kans op financiële middelen variërend van 5.000 tot 20.000 euro. Beide thema’s zullen vijftien tot vijfentwintig projecten omvatten, die zes maanden lang ondersteuning ontvangen. De geselecteerde stadmakers ontvangen naast een geldprijs ook professionele ondersteuning++Digitale PioniersAmsterdammers, Maak je Stad! is voor een deel gebaseerd op onze ervaringen met het programma Digitale Pioniers. Digitale pioniers werd in 2002 door Kennisland geïntroduceerd. Lees er hier meer over. om hun leerdoelen te bereiken en ontwikkeling te versnellen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van hun strategie of bij het betrekken van nieuwe doelgroepen voor hun initiatief.

Voor het versterken van lokale bottom-up-initiatieven in Amsterdam, werken we met dit programma aan het ontwikkelen van een duurzame verbinding tussen stadmakers en de gemeente.Voor het versterken van lokale bottom-up-initiatieven in Amsterdam, werken we met dit programma aan het ontwikkelen van een duurzame verbinding tussen stadmakers en de gemeente. Door ervoor te zorgen dat deze partijen elkaar beter kunnen vinden, kunnen zij gemakkelijker samenwerken en van elkaar leren. Zo wordt potentie van beide kanten beter benut en werken we effectiever aan maatschappelijke vraagstukken in de stad.

Amsterdammers, Maak je Stad! is een ontwikkeltraject geïnitieerd door de Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Kennisland en Waag Society, met ondersteuning van Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, en de Europese Commissie.