Oproep aan de Koning: voor gedeelde verant-
woordelijkheid is een 'boring revolution' nodig

In zijn meest recente troonrede stelde onze Koning dat "een verbonden samenleving bovenal een gedeelde verantwoordelijkheid is". Tijdens zijn werkbezoek aan ons project Amsterdammers, Maak je Stad! in de Amsterdamse Kolenkitbuurt zag hij wat dit in de praktijk betekent. We drukten hem op het hart dat die verantwoordelijkheid alleen kan bestaan als er een goede infrastructuur voor burgerinitiatieven is; één van de belangrijkste lessen uit ons project Amsterdammers Maak je Stad!.


header_img
Koning en burgemeester op werkbezoek bij AMJS!

Koning Willem-Alexander en burgemeester Jozias van Aartsen op werkbezoek bij een van de initiatieven van Amsterdammers, Maak je Stad!.

Maker: Daniel Cohen

Rechten:

Download
Koning Willem-Alexander en burgemeester Jozias van Aartsen op werkbezoek bij een van de initiatieven van Amsterdammers, Maak je Stad!.
12 juli 2018

Gisteren kwamen Koning Willem-Alexander en waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen op bezoek in de Kolenkitbuurt om te leren over ons programma Amsterdammers, Maak je Stad!++Amsterdammers, Maak je Stad!Kennisland werkte voor dit programma samen met de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en Waag Society, met ondersteuning van Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. . Tijdens zijn werkbezoek maakte de Koning kennis met vijf van de deelnemende initiatieven, en leerde hij over het ontwerp en doel van het programma. Maak je Stad! is een doorkijkje naar een toekomst waarin lokale gemeenschappen hun eigen omgeving vormgeven, voortbouwend op een netwerk, en met steun van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties zoals Kennisland.

Ontzettend veel Amsterdammers maken met fantastische initiatieven de stad beter. Met 36 van die initiatieven++InitiatievenBekijk hier de 36 initiatieven die deelnamen aan Amsterdammers, Maak je Stad!.  ging Amsterdammers, Maak je Stad! het afgelopen jaar aan de slag. Koning Willem-Alexander leerde tijdens zijn bezoek aan Maak je Stad! over de Amsterdam Approach++Amsterdam ApproachHet voorstel dat we met onze partners opstelden beschreef het bijzondere Amsterdamse coöperatieve innovatie-model, ook wel de ‘Amsterdam Approach’ genoemd. Lees hier meer over de Amsterdam Approach., de benadering dat (sociale) innovatie niet alleen gedragen wordt door overheid, bedrijven en kennisinstellingen, maar dat ook het maatschappelijk middenveld en inwoners hierbij een cruciale rol spelen. Deze aanpak is de reden dat in 2016Op papier is de Amsterdam Approach inmiddels vrij gangbaar, maar de realiteit is weerbarstig, en dat lieten we weten aan de Koning en de burgemeester. Amsterdam werd verkozen tot innovatiehoofdstad van Europa++Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstadLees hier meer over de benoeming van Amsterdam tot innovatiehoofdstad van Europa. en dat Maak je Stad! het licht zag.  

Op papier is de Amsterdam Approach inmiddels vrij gangbaar, maar de realiteit is weerbarstig, en dat lieten we weten aan de Koning en de burgemeester. Naast het voorkomen van een ‘participatie-elite’++Participatie-eliteDe participatiesamenleving heeft nog een elitair karakter concludeerde kenniscentrum Movisie vorig jaar na een uitgebreide analyse. , mHet zou niet misstaan om op de volgende handelsmissie naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ook een paar stadmakers mee te nemen.oet ook de infrastructuur rondom burgerinitiatieven – denk bijvoorbeeld aan financieringsinstrumenten, aanbestedingen en vergunningen – mee veranderen. Dit wordt ook wel de ‘boring revolution’++Boring revolutionLeer hier over de boring revolution, een term geïntroduceerd door Indy Johar van 00.  genoemd. Pas als we dit onderkennen, kunnen we inwoners vragen hun gedeelde verantwoordelijkheid te nemen, zoals de Koning het noemde in zijn meest recente troonrede++Meest recente troonredeBekijk hier de troonrede uit 2017 waar we aan refereren.. Met het programma Amsterdammers, Maak je Stad! geven we concreet invulling hieraan.

Door Maak je Stad! zijn nieuwe samenwerkingen gestart tussen stadmakers en de gemeente rondom verschillende thema’s als financiële educatie of talentontwikkeling van nieuwkomers. We voerden campagne tot in de haarvaten van de stad om zoveel mogelijk mensen – ook degenen die zich niet als ‘stadmakers’ identificeren – te bereiken. Daarnaast bekeken we voor de selectie van de initiatieven per wijk wat innovatie daar betekent. Ook hebben we de verantwoording op z’n kop gezet door dit niet als een ‘moetje’ te zien, maar als een kans om te leren wat bottlenecks zijn voor de initiatieven.

Niet Amsterdam Approach, maar Dutch Approach

Namens Kennisland riep Tessa de Geus de Koning en burgemeester op om de boodschap van gedeelde verantwoordelijkheid verder uit te dragen, maar daar ook de randvoorwaarden bij te noemen, zoals inclusiviteit en een passende bureaucratische infrastructuur. Wat ons betreft is deze samenwerkingsvorm niet de Amsterdam Approach, maar de Dutch Approach. Het zou dan ook niet misstaan om op de volgende handelsmissie naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ook een paar stadmakers mee te nemen. De burgemeester vroegen we de Amsterdam Approach een warm hart toe te dragen tijdens zijn overdracht aan Femke Halsema++Femke HalsemaFemke Halsema is vandaag benoemd tot burgemeester van Amsterdam. Dit is live te volgen. .

Van Maak je Stad!-deelnemer Koeckebackers kreeg de Koning een zak koekjes mee voor minister-president Rutte++Koekjes voor minister-president RutteDe Koning kreeg de koekjes van Joep Langen van De Koeckebackers. Lees hier het bericht dat de Telegraaf hierover publiceerde., Chef het Samen bDe inwoners van de Kolenkitbuurt glunderden van trots, en één man noemde het bezoek zelfs “het mooiste ding uit zijn leven”.ood hun kinderkookboek aan, en vanuit Maak je Stad! ontving de Koning een speldje. De Koning en burgemeester sloten hun Maak je Stad!-bezoek af met een wandeling door de Kolenkitbuurt, thuishonk van Maak je Stad!-deelnemer Cascoland, een kunstenaarscollectief dat zich samen met bewoners inzet om sociale en culturele uitwisseling in de buurt te versterken. De inwoners glunderden van trots, en één man noemde het bezoek zelfs “het mooiste ding uit zijn leven”++Videoverslag AT5Zie de website van AT5 voor het videoverslag dat zij maakten van het volledige werkbezoek..

Lees hier het volledige verslag van het werkbezoek van Koning Willem-Alexander en de burgemeester en bekijk foto’s op het Instagram-account van het Koninklijk Huis.

 

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/oproep-aan-de-koning-voor-gedeelde-verantwoordelijkheid-is-een-boring-revolution-nodig/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/oproep-aan-de-koning-voor-gedeelde-verantwoordelijkheid-is-een-boring-revolution-nodig/