Kennislands Nora van der Linden over The Amsterdam Approach

Amsterdam was in 2016-2017 iCapital, de innovatiehoofdstad van Europa. De stad is gekozen vanwege The Amsterdam Approach - een sterk ecosysteem van de gemeente, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen die samen problemen in de stad signaleren en aanpakken. Bekijk het filmpje waarin directeur Nora van der Linden terugblikt op Amsterdam als iCapital en vooruitblikt op de toekomst van de stad.


KL's Nora van der Linden reflecteert op hoe het samenwerkingsmodel van de 'Amsterdam Approach' in de toekomst kan worden ingezet.
7 november 2017

Amsterdam was in 2016-2017 iCapital, de innovatiehoofdstad van Europa++iCapital 2017Op 7 november werd bekend dat Parijs de nieuwe innovatiehoofdstad is tijdens de Lisbon Web Summit. Hier lees je hoe Amsterdam haar iCapital-periode afsloot. . De stad is gekozen vanwege The Amsterdam Approach – een sterk ecosysteem van de gemeente, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en kennisinstellingen die samen problemen in de stad signaleren en aanpakken. Over deze aanpak is een serie video’s gemaakt waarin alle partners++PartnersHet consortium bestaat uit de Gemeente Amsterdam, Kennisland, Pakhuis de Zwijger, Waag Society in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). aan het woord komen.

Nora van der Linden vertelt in deze video namens Kennisland hoe de toekomst van de stad er uit kan zien, als er meer samengewerkt wordt en burgers en maatschappelijke initiatieven meer betrokken worden bij het oplossen van problemen die leven in de stad. Dit leidt tot een inclusievere stad, waarin meer aandacht is voor wat mensen werkelijk als problemen ervaren.

Amsterdam Approach: Amsterdammers, Maak je Stad!

KNora van der Linden vertelt in deze video namens Kennisland hoe de toekomst van de stad er uit kan zien.ennisland is een van de drijvende krachten achter Amsterdammers, Maak je Stad!++Amsterdammers, Maak je Stad!Lees hier meer over de rol van Kennisland in het ontwerpen en implementeren van Amsterdammers, Maak je Stad! , het programma dat is opgezet met het prijzengeld van iCapital en waarmee de Amsterdam Approach in de praktijk wordt gebracht. In Maak je Stad! worden 37 stadmakers ondersteund die werken aan inclusiviteit in een gezond en talentvol Amsterdam. Deze stadmakers werden geselecteerd uit bijna 500 aanmeldingen die werden ontvangen na een intensieve campagne++Challenge-modelMaak je Stad! is niet het enige programma dat Kennisland draait volgens het ‘challenge-model’. Lees hier meer over de challenges en accelerators die Kennisland organiseert. begin 2017. Naast financiële middelen ontvangen ze hiervoor ook workshops en toegang tot het netwerk van de consortiumpartners.

iCapital 2018-2019: meer sociale innovatie?

Volgens Robert-Jan Smits, directeur-generaal van het directoraat Research and Innovation van de Europese CommissieKennisland is een van de drijvende krachten achter het programma dat is opgezet met het prijzengeld van iCapital. –  waar iCapital onderdeel van is, zal Parijs, de opvolger van de titel Europese innovatiehoofdstad, het moeilijk krijgen om Amsterdam te overtreffen. In ieder geval valt het op dat alle steden die finalist zijn van iCapital 2018-2019 zowel samenwerking met het maatschappelijke middenveld en inwoners als sociale innovatie als troeven gebruiken om de felbegeerde titel van innovatiehoofdstad te veroveren. Dit gegeven zou kunnen doen vermoeden dat ‘The Amsterdam Approach’ de toon heeft gezet voor de manier waarop steden in Europa het concept innovatie begrijpen en inzetten.

In Amsterdam zelf wordt als vervolg op iCapital vooruitgekeken naar het WeMakeThe.City festival in juni 2018. Tijdens dit festival wordt onze stad opnieuw tegen het licht gehouden: hoe kan sociale innovatie uit alle hoeken van Amsterdam versterken om de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/directeur-nora-linden-the-amsterdam-approach/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/directeur-nora-linden-the-amsterdam-approach/