iCapital-afsluiting: Geen slot, maar startschot voor meer sociale innovatie in Amsterdam

Op 4 oktober werd de afsluiting van Amsterdam iCapital 2016-2017 gevierd. Er werd niet alleen teruggekeken op wat er in twee jaar is ontwikkeld, maar er werd vooral vooruit gekeken naar hoe de gemeente en andere partijen in de stad beter kunnen samenwerken om sociale innovatie ruimte te geven en te versterken. De opvolger van Europese innovatiehoofdstad Amsterdam zal het moeilijk krijgen om onze stad te overtreffen volgens de Europese Commissie.


De belangrijkste conclusies uit twee jaar iCapital: wat voor stad willen we dat Amsterdam in de toekomst is en hoe gaan we dat met elkaar bereiken?
9 oktober 2017

Tijdens de afsluiting van Amsterdam iCapital 2016-2017 op 4 oktober werd niet alleen teruggekeken op wat in twee jaar is ontwikkeld++Amsterdammers, Maak je Stad!Zo werd het Amsterdammers, Maak je Stad! programma opgezet, waar Kennisland nauw bij betrokken is. , maar werd vooral vooruit gekeken naar hoe de gemeente en andere partijen in de stad beter kunnen samenwerken in de toekomst om sociale innovatie ruimte te geven en te versterken. Hieraan heeft de iCapital-wedstrijd, waarin Europese steden met elkaar strijden om innovatiehoofdstad van Europa te worden, een belangrijke impuls gegeven.  

De viering van twee jaar iCapital werd afgetrapt met een minisymposium waarin sprekers uit verschillende windstreken, zoals Marleen Stikker (Waag Society), Paul Keller (Kennisland)Eva Gladek (Metabolic) en Tomas Diez (Fab Lab Barcelona), innovatie in Amsterdam belichtten en kaders voor toekomstig handelen voorstelden. Zo liet Flor Avelino (DRIFT)++Stadmakers in NederlandLees hier de publicatie ‘Stadmakers in Nederland‘ die we vorig jaar met DRIFT publiceerden.  zien hoe ondanks scepsis over ‘WeWashing’++WeWashingNa ‘whitewashing’ en ‘greenwashing’ is ‘WeWashing’ nu ook een fenomeen: het inzetten van community als een flinterdun laagje op een product om geld te verdienen met het inzetten van deze waarde. en ‘Neo-liberal take-overs of social entrepreneurship’ men niet bang moet zijn om sociale innovatie te mainstreamen. In het spel waarin sociale innovatie de status quo transformeert – of juist wordt gebruikt door dominante ideologieën – ligt de crux voor het bereiken van impact. Volgens haar is het onvermijdelijk dat sociale innovatie uiteindelijk wordt gemainstreamed: om op lange termijn impact teweeg te brengen is het zaak om instituten uit te dagen tot duurzame verandering.Het is onvermijdelijk dat sociale innovatie uiteindelijk wordt gemainstreamed: om op lange termijn impact teweeg te brengen is het zaak om instituten uit te dagen tot duurzame verandering.

Marleen Stikker (Waag Society), Paul Keller (Kennisland), Ger Baron (CTO Amsterdam) reflecteren onder leiding van moderator Farid Tabarki op twee jaar iCapital tijdens het mini-symposium op 4 oktober.
Marleen Stikker, Paul Keller en Ger Baron tijdens de iCapital-afsluiting.

Marleen Stikker (Waag Society), Paul Keller (Kennisland), Ger Baron (CTO Amsterdam) reflecteren onder leiding van moderator Farid Tabarki op twee jaar iCapital tijdens het mini-symposium op 4 oktober.

Maker: Kennisland

Rechten:

Marleen Stikker (Waag Society), Paul Keller (Kennisland), Ger Baron (CTO Amsterdam) reflecteren onder leiding van moderator Farid Tabarki op twee jaar iCapital tijdens het mini-symposium op 4 oktober.

 

Vervolgens gingen de deelnemers met verschillende stadsexcursies de stad in om elk vier voorbeelden van innovatie in Amsterdam in levende lijve te beleven. Innovatie uit alle hoeken van Amsterdam werd bezocht: uit de private sector, publieke sector, van individuen, kunstenaars, ontwerpers en vanuit wijken. Zo ging een groep het dak van het Hotel Amstelkwartier op om vertical farming++Hotel Amstelkwartier en vertical farmingLees hier meer over de duurzame ambities van Hotel Amstelkwartier en vertical farming. te bekijken, om vervolgens de kelder van de Bijlmerbajes te bezoeken voor een kennismaking met een inclusieve boksschool.

Een andere groep bezocht zowel Bloei & Groei++Deelnemers Amsterdammers, Maak je Stad!Amsterdammers, Maak je Stad!-deelnemers Bloei & Groei, Makers Unite, vanPlestik, Vertical Farms en Boksschool Bijlmerbajes werden bezocht tijdens de excursies. Lees hier meer over de initiatieven die meedoen aan Maak je Stad!, die 35 vrouwen ondersteunt en veerkrachtiger maakt met hun programma, als de Amsterdam Innovation Arena, waar onder andere data-analyse en grootschalige duurzame energie-opslag worden ingezet bij evenementen met honderdduizenden bezoekers. Tijdens de bezoeken, en tussen de bezoeken door, werden in de bus volop ervaringen uitgewisseld en nieuwe samenwerkingen gesmeed tussen ambtenaren, ondernemers, en stadmakers.Tijdens de bezoeken, en tussen de bezoeken door, werden volop ervaringen uitgewisseld en nieuwe samenwerkingen gesmeed tussen ambtenaren, ondernemers, en stadmakers.

De dag werd afgesloten door Robert-Jan Smits, directeur-generaal van het directoraat Research and Innovation, waar iCapital onder valt. Hij benadrukte dat vanuit de Europese Commissie steden als essentieel schaalniveau voor innovatie voor maatschappelijke uitdagingen worden beschouwd. De opvolger van Europese innovatiehoofdstad Amsterdam zal het volgens hem moeilijk krijgen om onze stad te overtreffen.

Tot slot vond de première plaats van een korte film waarin de belangrijkste conclusies uit twee jaar iCapital worden gevat. De film kun je hierboven bekijken. Ook werd vooruitgekeken naar het WeMakeThe.City festival dat plaatsvindt van woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018. Tijdens dit festival worden innovatieve initiatieven uit de Metropoolregio Amsterdam over het voetlicht gebracht en wordt onze stad wederom de maat genomen: hoe kan sociale innovatie uit alle hoeken van Amsterdam versterkt worden met het oog op de uitdagingen van nu en in de toekomst?

Op het dak van het duurzame Hotel Amstelkwartier wordt vertical farming ontwikkeld.
Deelnemers tijdens stadsexcursie op bezoek bij Hotel Amstelkwartier.

Op het dak van het duurzame Hotel Amstelkwartier wordt vertical farming ontwikkeld.

Maker: Kennisland

Rechten:

Op het dak van het duurzame Hotel Amstelkwartier wordt vertical farming ontwikkeld.
Ama van Bloei & Groei legt uit hoe haar organisatie bouwt aan een veilige plek waar het zelfvertrouwen van vrouwen uit Amsterdam Zuidoost wordt versterkt
Deelnemers van stadsexcursie op bezoek bij Bloei & Groei.

Ama van Bloei & Groei legt uit hoe haar organisatie bouwt aan een veilige plek waar het zelfvertrouwen van vrouwen uit Amsterdam Zuidoost wordt versterkt

Maker: Kennisland

Rechten:

Ama van Bloei & Groei legt uit hoe haar organisatie bouwt aan een veilige plek waar het zelfvertrouwen van vrouwen uit Amsterdam Zuidoost wordt versterkt
In de ‘situation room’ van de Amsterdam Arena laat Henk zien hoe de ArenA zich inzet voor innovatie in duurzaamheid en veiligheid
Deelnemers van de stadsexcursie op bezoek bij de Amsterdam ArenA.

In de ‘situation room’ van de Amsterdam Arena laat Henk zien hoe de ArenA zich inzet voor innovatie in duurzaamheid en veiligheid

Maker: Kennisland

Rechten:

In de ‘situation room’ van de Amsterdam Arena laat Henk zien hoe de ArenA zich inzet voor innovatie in duurzaamheid en veiligheid

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/icapital-afsluiting-geen-slot-startschot-meer-sociale-innovatie-amsterdam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/icapital-afsluiting-geen-slot-startschot-meer-sociale-innovatie-amsterdam/