Koko Herder
Koko Herder

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur stedelijke innovatie

Koko Herder

@kokobernellLinkedIn-profiel

Koko is adviseur stedelijke innovatie. Hij ontwikkelt en past experimentele methoden als social labs en challenges toe om stedelijke transities en innovaties op gang te brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg. Het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke initiatieven is daarbij van groot belang. Zijn belangrijkste drijfveer om aan stedelijke innovatiestrategieën te werken vormt het beter inzetten van de kennis en creativiteit die er in steden volop aanwezig is – bijvoorbeeld bij bewoners.

In het programma City Deal Kennis Maken: de stad als leeromgeving richt Koko zich op het beter benutten van de kennis en het talent die er op hogeronderwijsinstellingen aanwezig is door onderzoekers, docenten en studenten nauwer bij stedelijke vraagstukken te betrekken. Hij werkte aan een toekomstvisie voor zorgcentrum De Buitenhof, door samen met verpleeghuisbewoners, medewerkers en buurtbewoners de behoeften op het gebied van wonen en zorg in kaart te brengen en toekomstscenario’s te ontwerpen. Eerder zette hij zich in voor het stimuleren van maatschappelijke initiatieven als onderdeel van het team van Amsterdammers, Maak Je Stad!. Samen met enkele andere KL’ers organiseert hij daarnaast ons maandelijkse programma Out of Office.

Koko studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met een Research Master Urban Studies en behaalde daar ook zijn bachelor Sociale Geografie en Planologie. Door vrijwilligerswerk als studentcoördinator bij Academie van de Stad++Academie van de StadIn het project Spinglevende Wijk van Academie van de Stad wonen studenten tegen een laag huurtarief in een achterstandsbuurt in Amsterdam. In ruil daarvoor doen zij maatschappelijk werk in die buurt. raakte hij enthousiast over het samenwerken met bewoners aan het verbeteren van de stad.

Je kunt Koko regelmatig bij activiteiten in Spring House vinden. Zo organiseerde hij samen met enkele anderen die in Spring House werken een serie events rondom taboe-onderwerpen als gender++GenderVoor een van de events ontwierp Koko een T-shirt met een print van de meer dan 70 genderopties die je kunt kiezen op Facebook. en onconventionele liefdesrelaties. Ook deelt hij in Spring House regelmatig weetjes over Japan, want hij is groot fan van het land en volgt Japanse les.

 

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/garderobe-meterkast-tot-barbapapahuis-microwonen-als-duurzame-oplossing-overspannen-woningmarkt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/garderobe-meterkast-tot-barbapapahuis-microwonen-als-duurzame-oplossing-overspannen-woningmarkt/