Challenges en accelerators als instrument voor vernieuwing

Hiermee bieden we vernieuwers in de samenleving een podium en werken we samen aan groei, innovatie en uitwisseling van kennis. De vernieuwer staat in onze ontwerpen altijd centraal.


header_img
Challenges

Jury members looking at projects.

Maker: Joep Kroes

Rechten:

Download
Jury members looking at projects.

Kennisland ontwerpt effectieve aanpakken voor complexe maatschappelijke vraagstukken. In onze gereedschapskist nemen instrumenten als challenges en accelerator-trajecten een belangrijke plaats in. Hiermee bieden we vernieuwers in de samenleving een podium en werken we samen aan groei, innovatie en uitwisseling van kennis. De vernieuwer staat in onze ontwerpen altijd centraal, nadrukkelijk in relatie tot andere spelers die institutionele, juridische of financiële ruimte kunnen creëren. Daarom bieden we nooit een standaard programma, maar altijd maatwerk.

Een challenge genereert en verzamelt innovatieve ideeën en initiatieven vanuit de hele samenleving; van inwoners, lokale overheden, bedrijven en onderwijs tot maatschappelijke organisaties. Veel vraagstukken lenen zich voor een challenge, zoals het stichten van een nieuwe school++Onze Nieuwe SchoolKL schudde samen met de gemeente Amsterdam de onderwijssector op met de challenge Onze Nieuwe School. Hierin konden inwoners zelf plannen indienen voor het stichten van een nieuwe school. Lees meer of het ontwerpen van een hogesnelheidstrein++HyperloopDe bekende ondernemer Elon Musk organiseerde een challenge om zijn hogesnelheidstrein Hyperloop te realiseren. . Een challenge kan zowel de vorm aannemen van een competitietraject als van een prijsvraag, en wel of niet toegang bieden tot een ondersteuningsprogramma, ook wel accelerator of incubator genoemd.

Een challenge zorgt voor ‘gedragen vernieuwing’ aangezien die:

  • zorgt voor verbinding tussen partijen;
  • beweging van onderop (bottom-up) stimuleert (crowdsourcing van innovatie) en deze aan beleidsdoelstellingen (top-down) verbindt;
  • co-creatie en multidisciplinair werken stimuleert.

Een challenge biedt ruimte aan de unusual suspects: een nieuwe garde van vernieuwers, die vanuit de samenleving opstaat om op eigen kracht oplossingen te vinden.Een challenge biedt ruimte aan de unusual suspects: een nieuwe garde van vernieuwers, die vanuit de samenleving opstaat om op eigen kracht oplossingen te vinden. Dit levert een rijkdom aan kennis en ervaring op die nog onvoldoende wordt gezien of benut. Ook doet het een appèl op instituten en andere partijen om ruimte te creëren voor vernieuwing, zodat hun capaciteit om te innoveren groeit. Door een proces waarin beleid en praktijk elkaar ontmoeten en waar concrete initiatieven in aanraking komen met visies voor de lange termijn, is een duurzame beweging mogelijk.

Collaborate to compete

De challenges, accelerators en incubators++OorsprongDe oorsprong van deze instrumenten ligt in de technologie-industrie. Inmiddels worden dit soort groeitrajecten ook voor maatschappelijke doeleinden ingezet. Gemeenschappelijke kenmerken zijn: een vooraf bepaalde en beperkte looptijd, intensieve begeleiding en competitie-element. die Kennisland ontwerpt en uitvoert, zorgen voor groei op individueel én collectief niveau. Doordat wij veel aandacht besteden aan wat de deelnemers precies nodig hebben, zijn we in staat om concrete hulp en ondersteuning te bieden. Onze ervaring leert dat samenwerking cruciaal is en dat deelnemers juist van elkaar veel kunnen leren. Omgang met het competitie-element luistert dan ook nauw. Afgezien van de voordelen van een competitie, is het van belang om deelnemers met elkaar te laten samenwerken, om uiteindelijk meer vooruitgang te boekenOmgang met het competitie-element luistert nauw. Het is van belang om deelnemers met elkaar te laten samenwerken, om uiteindelijk meer vooruitgang te boeken.: ‘collaborate to compete’. We werken daarom met onze challenges en accelerators, aan duurzame netwerken van vernieuwers en andere relevante partijen.

Met onze challenges:

  • maken we initiatieven zichtbaar door ze een podium te geven (digitaal en fysiek);
  • versterken we kwaliteit door deelnemers professioneel te ondersteunen;
  • delen we kennis die vanuit de praktijk wordt opgebouwd in netwerken en maken die bruikbaar voor bijvoorbeeld nieuw beleid.

Challenges van Kennisland

KL organiseert al challenges sinds 2002. Digitale Pioniers was de bekendste voorloper van de challenges die we nu organiseren. De afgelopen jaren zetten we challenges in voor onder andere innovatie in het onderwijs++OnderwijsZoals het hierboven genoemde Onze Nieuwe School, maar ook Onderwijs Pioniers, waar vernieuwende leraren hun ideeën voor beter onderwijs verwezenlijken., de bottom-up beweging in onze steden++StedenLees meer over de Challenge Stad van de Toekomst, ondersteuningstraject voor stadmakers.radicale vernieuwers van Nederland en Amsterdammers, Maak je Stad!. In 2019 startten we met de challenge Leven Lang Leven, waarbij we vernieuwende ideeën voor de verpleegzorg ophalen in heel Nederland.

Onze initiatieven worden gewaardeerd door opdrachtgevers én deelnemers. Zij leerden elkaar dankzij onze trajecten beter kennen en begrijpen.Onze initiatieven worden gewaardeerd door opdrachtgevers én deelnemers. Zij leerden elkaar dankzij onze trajecten beter kennen en begrijpen. Bovendien zijn er concrete resultaten geboekt. Een aantal initiatieven is er bijvoorbeeld in geslaagd economisch levensvatbaar te worden, een eerste afnemer (launching customer) te vinden, of hun draagvlak te vergroten. De media-aandacht die challenges genereren, heeft nieuwe partnerschappen en uitwisseling van kennis opgeleverd.

Maatwerk

Een challenge, accelerator of incubator kan een waardevol instrument zijn om vernieuwing te stimuleren. Zoals bij elk instrument is het van belang het goed te hanteren. Elk traject heeft een eigen accent, op bijvoorbeeld leren, competitie of netwerkopbouw++Challenge Prizes: A practice guide Bij innovatie-organisatie Nesta schreven ze de gids ‘Challenge Prizes: A practice guide‘ over de geschiedenis van challenges en de verschillende ontwerpkeuzes die gemaakt kunnen worden. . Challenges kunnen ook verschillen in intensiviteit. Zo ontwerpen we voor de European Social Innovation Competition een ondersteuningstraject waarin deelnemers uit heel Europa coaching ontvangen op afstand en gedurende drie dagen worden ondergedompeld in een Social Innovation Academy. Terwijl de nadruk bij Radicale Vernieuwers juist ligt op een korte en vurige campagne. De trajecten van de Challenge Stad van de Toekomst en Onze Nieuwe School duurden daarentegen zes maanden, waarbij er dus over langere tijd momentum moest worden gecreëerd.

Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de vragen die aan de orde komen bij het stimuleren van vernieuwers. Hoe om te gaan met verschillen tussen initiatieven? Wat zijn haalbare doelstellingen voor een groeitraject? En hoe kan de opbrengst duurzamer zijn dan een kortstondige impuls? Wij adviseren hier graag over!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/challenges-en-accelerators-als-instrument-vernieuwing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/challenges-en-accelerators-als-instrument-vernieuwing/