Radicale vernieuwers pakken maatschappelijke problemen aan

Wie zijn de Radicale vernieuwers van Nederland? Wie heeft niet alleen mooie ideeën voor een socialere en duurzamere samenleving, maar doet er ook echt wat aan?


header_img
Campagnebeeld Radicale Vernieuwers 2015

Maker: Vandejong

Rechten:

Download
Campagnebeeld Radicale Vernieuwers 2015

Sinds 2012 is Kennisland jaarlijks op zoek naar de meest inspirerende, vernieuwende, creatieve mensen of organisaties, die het anders doen omdat ze denken dat het beter kan.

De geheime wapens van Nederland

Radicale vernieuwers++New RadicalsThe Observer startte in 2012, in samenwerking met Britse denktank NESTA met Britain’s 50 New Radicals. En ook onze Zuiderburen hebben Radicale Vernieuwers. Bekijk ook de website van Radicale Vernieuwers.
zijn personen of organisaties die op eigen kracht oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken, die zich met durf, visie en creativiteit inzetten om de wereld beter te maken. Zij zijn onderdeel van een grotere beweging waarin er vanuit de samenleving gezocht wordt naar nieuwe oplossingen, nieuwe concepten en nieuwe vormen van samenwerking. Dit is het weefsel dat de kennissamenleving vormt, ons kenniskapitaal in zijn meest hoopvolle vormNeelie Kroes, juryvoorzitter 2015: “Er is in Nederland een enorm potentieel aanwezig van Radicale Vernieuwers met lef die Nederland en de wereld om ons heen anders en beter willen maken.”.

Prof. Vanessa Evers reikt de winnaar Marjan van Aubel (Caventou) de prijs uit voor Radicale Vernieuwer 2016 tijdens de Nacht van de Radicale Vernieuwing.
Uitreiking RV-trofee

Prof. Vanessa Evers reikt de winnaar Marjan van Aubel (Caventou) de prijs uit voor Radicale Vernieuwer 2016 tijdens de Nacht van de Radicale Vernieuwing.

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download
Prof. Vanessa Evers reikt de Radicale Vernieuwers-trofee uit aan Marjan van Aubel.

Wat deze beweging kenmerkt is verandering van onderop, teweeggebracht door de ‘unusualDaan Roosegaarde, juryvoorzitter 2014: “Radicale vernieuwers zijn allemaal ‘happy infiltrators’, mensen die het systeem saboteren door het zelf op een andere manier te doen. Daarvan moeten er meer komen, want zij maken Nederland beter en spannender.” suspects’ en juist niet vanuit de grote instituties en bedrijven. Daarbij wordt maximaal gebruikgemaakt van technologie die nieuwe manieren van delen en samenwerken mogelijk maakt. In bijna alle gevallen gaat het bij deze initiatieven++InzendingenBekijk de finalisten en semi-finalisten en hier de inzendingen van de afgelopen jaren. over het herstellen van relaties of het verhogen van de kwaliteit van relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en organisaties en tussen mens en natuur. Die kunnen veel beter.

Laboratories of hope

De selectie van vernieuwers is divers. Er zitten een aantal ‘marktplaatsen’ tussen – platforms die verbinding tot stand brengen tussen vraag en aanbod, in wetenschap, zorg en duurzame energie. Wat je bij alle initiatieven terugziet, is de drang om te vernieuwen, wars van starre systemen, onwrikbare conventies of tegenwind.Wat je bij alle initiatieven terugziet, is de drang om te vernieuwen, wars van starre systemen, onwrikbare conventies of tegenwind. Er wordt in deze groep niet gewacht op toestemming, opdracht of mandaat. Zonder enige vorm van systematische ondersteuning gaan ze aan de slag. Dat vergt een enorme dosis lef, doorzettingsvermogen en dwarsheid.

Herman Wijffels, juryvoorzitter 2013, juryvoorzitter van de Radicale vernieuwers in 2013, benadrukt het belang van het naar boven halen van deze initiatieven. Hij beschouwt deze initiatieven als “laboratories of hope”, experimenteerruimtes waar gewerkt wordt aan de samenleving van de toekomst. Het gaat hier namelijk niet alleen om initiatieven die proberen dingen sneller, beter of goedkoper te maken, maar zoeken naar echt nieuwe oplossingen die gebaseerd zijn op andere waarden, andere principes en andere manieren van werken en organiseren.

Ook in 2015 ging Kennisland weer verderHerman Wijffels, juryvoorzitter 2013: “Het is hoopgevend dat er zoveel gebeurt. Radicale vernieuwers zijn ‘laboratories of hope’, experimenteerruimtes waar gewerkt wordt aan de samenleving van de toekomst.” met het opsporen en zichtbaar maken van Radicale vernieuwing in Nederland. Voor deze editie sloot Vandejong zich bij de organisatie aan om de nieuwe huisstijl en website www.radicalevernieuwers.nl te ontwerpen. Ook vond voor het eerst de Nacht van de Radicale Vernieuwing plaats in het ‘clubhuis voor maatschappelijke vernieuwers’ Spring House++Spring HouseDit is het nieuwe hoofdkwartier van Kennisland sinds 1 september 2015. Lees meer

Tijdens deze avond benadrukte jurylid Prof. Vanessa Evers dat met deze prijs álle Radicale Vernieuwers in Nederland een hart onder de riem wordt gestoken:

“Geef niet op, wij zien de druk op jullie schouders, wij zijn onder de indruk van jullie drive en inspanningen. Wij hopen met deze prijs de aandacht voor jullie werk te vergroten en de samenleving en het bedrijfsleven ervan te overtuigen om jullie te ondersteunen.”

Volg Radicale vernieuwers via:

@Radicale_Vern

#radicalevernieuwers

www.facebook.com/radicalevernieuwers

Nacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale VernieuwingNacht van de Radicale Vernieuwing
Nacht van de Radicale Vernieuwing

Tijdens de nacht van vernieuwing op 9 februari 2016 werden de jurywinnaar en publiekswinaar bekend gemaakt van de Radicale Vernieuwing. Sinds 2013 wordt jaarlijks gezocht naar personen en organisaties die met durf en visie oplossingen bedenken voor een betere wereld. Zie voor meer informatie: www.radicalevernieuwers.nl

Bekijk stream op Flickr
Opinie
Radicale vernieuwers: ‘Laboratories of hope’

Nieuws
Radicale vernieuwers trekken lessen uit reclame
Radicale vernieuwers van de ToekomstChris SigaloffChris SigaloffSophie DerkzenHasmik Matevosyan aan het woordRadicale vernieuwers 2014Matthijs Guichelaar (Vandebron), Hasmik Matevosyan, Petra van Tiggelen (SAM), Jelle Daalderop (SAM), Mark Slegers (RotterZwam)Sophie Derkzen
Radicale vernieuwers 2014
Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/radicale-vernieuwers-lossen-maatschappelijke-problemen-op/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/radicale-vernieuwers-lossen-maatschappelijke-problemen-op/