Hongkong laat zich inspireren door KL

In Hongkong vinden innovatieve projecten plaats die ontwikkeld zijn op basis van onze onderwijsprojecten. Voor Kennisland is het een unieke gelegenheid om onze aanpakken verder te ontwikkelen en te zien hoe ze uitpakken in een andere context.


header_img
Dream School

Deelnemers van The Dream School in Hong Kong.

Maker: MaD Institute

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Deelnemers van The Dream School in Hong Kong.

Het Kennisland-project Onderwijs Pioniers vormt de basis van het Fellowship Program for Teachers, dat door de Jockey Club++Jockey ClubDe Hong Kong Jockey Club is Hongkongs belangrijkste fonds voor maatschappelijke initiatieven. Lees meer in Hongkong wordt gefinancierd met het doel meer ruimte te maken voor de innovatiekracht van leraren. Er vond voor de coronapandemie een summer school++Summer schoolLees hier meer over de summer school. plaats waar nieuwe schoolconcepten werden gecrowdsourcet, geïnspireerd op Onze Nieuwe School++Onze Nieuwe SchoolLees  meer over het crowdsourcen van nieuwe scholen in onze case ‘Start-ups in het onderwijs’.. En de Make a Difference School is eerder gestart met een social lab om een nieuwe invulling te vinden voor de bibliotheken in Hongkong++BibliothekenLees meer over dit social lab..

Deze projecten zijn met hulp van Kennisland ontwikkeld en opgezet. Zo hebben we in 2015 een social-labsprint georganiseerd (zie de video hieronder), is er een team uit Hongkong naar Amsterdam gekomen om te leren van de social-labmethodiek en is Chris Sigaloff meerdere keren naar Hongkong gereisd++Summer Dream SchoolLees hier meer over de Summer Dream School. om overheden en financiers te adviseren.

Vanwaar deze belangstelling van de Hongkongers?

Door Kennisland ontwikkelde projecten vinden aansluiting in Hongkong omdat er een groeiende behoefte is aan innovatieve aanpakken die vernieuwing van onderop mogelijk maken.Door Kennisland ontwikkelde projecten vinden aansluiting in Hongkong omdat er een groeiende behoefte is aan innovatieve aanpakken die vernieuwing van onderop mogelijk maken. Dit zijn aanpakken waar Hongkong weinig ervaring mee heeft. Er wordt vooral naar de lokale overheid gekeken voor het aanpakken van problemen en de bevolking wordt vooral gezien als consument. Sociale innovatie is een nieuw begrip in Hongkong, toch zien we ook dat er de laatste jaren voorzichtig aandacht is geweest voor grass roots initiatieven en hebben mensen++Good LabEen voorbeeld hiervan is het Good Lab dat als hub dient voor sociaal ondernemers. zelf het heft in handen genomen en zich medeverantwoordelijk gevoeld voor de ontwikkeling van de samenleving. Dit was zichtbaar in de Umbrella Revolution++Umbrella RevolutionLees hier meer over deze sit-in-protesten. uit 2014.

Ondertussen maakt het huidige politieke klimaat het (nog) ingewikkelder voor Hongkongers om zich van onderaf te bemoeien met de maatschappelijke gang van zaken. Zo ook in het onderwijs: de onderwijzersbond is in de zomer van 2021 opgeheven door de autoriteiten en een nieuw vak “Burgerschap en Sociale Ontwikkeling” moet Hongkongse leerlingen vaderlandsliefde, deugd en het belang van economische vooruitgang leren. De lesstof is feitelijk, en de multiple-choicevragen geven geen ruimte aan meerdere perspectieven (zie ook het artikel in de NRC op 21 augustus 2023). In plaats van minder, wordt er juist méér van bovenaf opgelegd.In plaats van minder, wordt er juist méér van bovenaf opgelegd.

Chris Sigaloff
Dream School II

Maker: MaD Institute

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Chris Sigaloff

Cultuurverschillen

Een logische vraag is of de in Nederland ontwikkelde aanpakken wel werken in zo’n andere cultuur? De verbale, directe en eigengereide Nederlandse leraren contrasteren bijvoorbeeld behoorlijk met de bescheiden, vaak minder uitgesproken leraren in Hongkong. Experimenteren, vernieuwen en (opbouwende) kritiek leveren zijn in Hongkong minder gangbaar.Experimenteren, vernieuwen en (opbouwende) kritiek leveren zijn in Hongkong minder gangbaar.Zo hebben Hongkongse leraren meer tijd nodig om een mening te vormen na afloop van een lezing dan Nederlandse leraren en is men meer geneigd opdrachten te volgen in plaats van eigen initiatieven te ontplooien. Aanpakken zoals Onderwijs Pioniers en social labs, waarin hiërarchische verschillen terzijde worden geschoven, zijn daarom behoorlijk anders dan de gebruikelijke, hiërarchische en bureaucratische manier van werken en organiseren.

Toch sloegen deze aanpakken tot voor kort goed aan. Er is juist in Hongkong behoefte aan aanpakken die het mogelijk maken om zelf initiatief te nemen.Er is juist in Hongkong behoefte aan aanpakken die het mogelijk maken om zelf initiatief te nemen. Een voormalig lid van de Hongkongse onderwijzersbond zegt er in de NRC het volgende over: 

“De mensen in Hongkong zijn zich ervan bewust dat we een zeer diverse en open maatschappij zijn geworden. Waarom zouden rijken en machtigen nog kunnen opleggen dat mensen zich op een bepaalde manier moeten gedragen?”, vraagt Chan zich af. „Vooral jonge mensen in Hongkong willen niet langer als slaven behandeld worden. We willen de baas zijn over onze eigen maatschappij, over onze eigen wereld.” (bron)

In de afgelopen jaren, met de studentenprotesten in 2014 en 2019, bleek er een grote bereidheid te bestaan om in actie te komen en zelf het verschil te maken. Dit sluit aan bij de successen van Onderwijs Pioniers, Onze Nieuwe School en social labs, die laten zien dat het mogelijk is groot te denken, maar klein te beginnen. Dat veel kleine beetjes uiteindelijk zoden aan de dijk zetten en dat bottom-up innovatie kan werken. De feedback die we terugkrijgen is dat de Nederlandse voorbeelden de Hongkongers inspiratie en zelfvertrouwen geven.De feedback die we terugkrijgen is dat de Nederlandse voorbeelden de Hongkongers inspiratie en zelfvertrouwen geven. Het geeft hen het gewenste steuntje in de rug om het zelf te doen.

Verhalen ophalen tijdens social lab in Hong Kong.
Verhalen ophalen

Verhalen ophalen tijdens social lab in Hong Kong.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Verhalen ophalen tijdens social lab in Hong Kong.

Exporteren of overdragen

In de wereld van sociale innovatie is een terugkerend thema dat het noodzakelijk is om innovaties op te schalen om werkelijk impact te hebben. Te veel sociale innovaties kampen namelijk met de beperkingen van een positie in de marge. Er is echter ook een fundamenteel ongemak met opschalen aangezien de meeste sociale innovaties juist enorm context- en plaatsgebonden zijn. Het zomaar ‘exporteren’ van methodes of oplossingen lijkt dus niet erg kansrijk.

Onze samenwerking met Hongkong laat zien dat er een alternatief is. Namelijk niet zomaar opschalen, maar de werkbare principes overdraagbaar maken.Onze samenwerking met Hongkong laat zien dat er een alternatief is. Namelijk niet zomaar opschalen, maar de werkbare principes overdraagbaar maken. We gaan dus niet Onderwijs Pioniers in Hongkong neerzetten, maar proberen de principes van het programma zo expliciet mogelijk te maken zodat ze er in Hongkong zelf mee aan de slag kunnen. We delen onze kennis, zijn open over onze gemaakte fouten en behaalde successen, denken mee en zijn betrokken partners. Ons doel is dat ze in Hong Kong eigen aanpakken en methodes kunnen ontwikkelen. Niet gekopieerd maar zeker wel geïnspireerd op Kennisland.

Kennisland leert hier veel van

Voor Kennisland is het een unieke gelegenheid om de aanpakken verder te ontwikkelen en te zien hoe ze uitpakken in een andere context. De elementen die in Nederland niet optimaal waren, kunnen we aanpassen en we maken het voor de partijen in Hongkong mogelijk om te experimenteren, gebaseerd op echte en praktijkgedreven ervaringen. Ook maakt het samenwerking met talloze partijen in Hong Kong mogelijk, wat nieuwe inspiratie en kennis oplevert voor nieuwe aanpakken in de toekomst.

Nieuws
The first Social Lab in Hong Kong
EventAfgelopen
Summer school ‘The Dream School’ in Hong Kong

20 – 23 augustus 2016 ,Hong Kong

Social Labs: enabling citizens to co-create and co-design innovations

Read this essay, one in a series on future trends for innovative cities, written by the leading thinkers of the Mayor of Seoul’s Social Innovation Global Advisory Committee. First up: Ada Wong, founder of the Make A Difference initiative and The Good Lab in Hong Kong.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/hong-kong-laat-zich-inspireren-door-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/hong-kong-laat-zich-inspireren-door-kl/