Jongeren maken een verschil in Hongkong

9 februari 2015

Mijn eerste indruk is dat ik op een soort popfestival ben beland. Er is een vrijmarkt, er zijn verschillende podia, er vinden workshops plaats en er wordt vooral veel gekletst, rondgehangen en gelachen. Meer dan 1300 jongeren uit heel Azië zijn in Hongkong bijeen voor de driedaagse manifestatie MAD (Make a Difference)++MADMAD is een platform voor jonge changemakers, opgezet in 2009 door Ada Wong, om door middel van creativiteit, ondernemerschap en innovatie positieve veranderingen te realiseren in Azië. Gedurende het hele jaar vinden er workshops en manifestaties plaats. Lees meer, op zoek naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  Er is een ideeënwedstrijd, diverse workshops en ik ben gevraagd om tijdens de afsluitende sessie te vertellen over hoe Kennisland werkt aan maatschappelijke vernieuwing.

MAD 2015

Het contrast tussen deze vredelievende, haast hippieachtige sfeer met de recente beelden van protesterende studenten in de straten van Hongkong is groot. Ada Wong, initiator en organisator van MAD, vertelt me het volgende: “De drijfveren van deze jongeren zijn hetzelfde, maar we stimuleren juist een meer constructieve aanpak die nieuwe dingen mogelijk maakt in plaats van je alleen te verzetten tegen het oude.” Volgens Ada is het echte probleem dat AziëHet contrast tussen deze vredelievende, haast hippieachtige sfeer met de recente beelden van protesterende studenten in de straten van Hongkong is groot. eigenlijk geen civil society kent. Er is geen traditie van mensen die maatschappelijke vraagstukken zelf ter hand nemen. Daarom is het van levensbelang voor de toekomst dat de jeugd empowered wordt om actie te ondernemen.

Tijdens mijn drie dagen in Hongkong spreek ik de jongeren toe, praat ik met ambtenaren van diverse ministeries over de noodzaak voor vernieuwing binnen het onderwijs en de publieke sector, en met diverse partijen over het opzetten van een social lab++Social labsBekijk hier onze case over social labs, proeftuinen in terra incognita. in een buurt in Hongkong. Er is veel openheid en nieuwsgierigheid. Geld is niet het probleem, dat is er genoeg, vertellen mensen me. Hongkong heeft een begrotingsoverschot van ruim 7 miljard euro en de werkloosheid is minder dan 2%. Het probleem is eerder dat het ontbreekt aan durf, ideeën en een voedingsbodem om nieuwe initiatieven te starten. De ambtenaren zijn enthousiast als ik vertel over programma’s als Onderwijs Pioniers, Slimmernetwerk of Radicale vernieuwers, maar stellen veel vragen over de randvoorwaarden die nodig zijn om zoiets van de grond te krijgen. Vragen over de financiering, het mandaat en vooral het feit dat de leraren gewoon zélf het geld mogen uitgeven dat ze krijgen door deel te nemen aan Onderwijs Pioniers“Zomaar geld geven aan leraren zou in Hongkong niet mogelijk zijn, daar zou je toch minstens een hele procedure voor moeten ontwikkelen.” . “Zomaar geld geven aan leraren zou in Hongkong niet mogelijk zijn, daar zou je toch minstens een hele procedure voor moeten ontwikkelen.” verzucht een ambtenaar.

Ada Wong
Ada Wong

In tegenstelling tot de ambtenaren met wie ik sprak, lijkt Ada Wong hier weinig last van te hebben. Zij heeft als activist, advocaat en sociaal ondernemer de afgelopen jaren behalve MAD ook een School for Creativity gestart en The Good Lab, de eerste social innovation hub in Hongkong. Ada’s geheim lijkt haar enorme werklust, haar invloedrijke netwerk in alle gelederen in Hongkong en haar verbondenheid met de praktijk.Ada’s geheim lijkt haar enorme werklust, haar invloedrijke netwerk in alle gelederen in Hongkong en haar verbondenheid met de praktijk. De straat, de vraagstukken en vooral de jongeren zijn haar inspiratiebron. Ze is een voorbeeld voor velen.

Hoe zit het eigenlijk met de jongeren in Nederland? Zijn zij de change makers van de toekomst? Als ik naar mijn eigen 14-jarige dochter kijk, betwijfel ik het soms. Zij en haar vrienden lijken zich toch vooral te bekommeren om materiële zaken. Shoppen, spullen en carrière lijken vooralsnog de belangrijkste drijfveren. Wellicht kunnen wij iets leren van Hongkong?

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/jongeren-maken-een-verschil-hong-kong/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/jongeren-maken-een-verschil-hong-kong/