Chris Sigaloff
Chris Sigaloff

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Directeur en adviseur sociale innovatie

Chris Sigaloff

@csigaloffLinkedIn-profiel

Chris Sigaloff is directeur van Kennisland. Samen met Paul Keller vormt zij het bestuur en geeft ze leiding aan KL. Ze ontwikkelt nieuwe thema’s en aanpakken, initieert nieuwe interventies en begeleidt het team binnen het kantoor. Buiten de deur adviseert ze overheden en organisaties, spreekt ze op bijeenkomsten en congressen in binnen- en buitenland en bouwt ze aan sterke coalities met talloze partners. Naast haar rol als voorzitter bij KL is Chris is bestuurslid van de Kafkabrigade, toezichthouder van Hogeschool Inholland en Stichting Kriterion en lid van het internationale netwerk SIX (Social Innovation Exchange).

Chris’ expertise ligt op het terrein van maatschappelijke vernieuwing++Maatschappelijke vernieuwingVoor meer info zie haar college over sociale innovatie op OMOOC.. Ze is met name gefascineerd door hoe sociale innovatie bijdraagt aan slimmere aanpakken voor maatschappelijke problemen. Niet door louter slimme ideeën achter een bureau te ontwikkelen, maar vooral door vernieuwers in de praktijk te ondersteunen. Ze ontwerpt slimme leeromgevingen waarbij betrokkenen zelf worden ondersteund om te vernieuwen, met het doel betere uitkomsten te creëren. Zo stond Chris aan de wieg van Slimmernetwerk, een programma voor ondernemende professionals binnen de publieke sector, Onderwijs Pioniers, een programma voor pionierende leraren die denken dat het beter kan op school, Innovatie Impuls Onderwijs, waarbij scholen innovatieve experimenten opzetten en de Sociale Innovatie Safari, een intensief programma voor veranderaars die in korte tijd aan oplossingen voor taaie, maatschappelijke problemen werken. Rode draad bij al deze initiatieven is dat innoveren en leren niet zonder elkaar kunnen, dat de theorie de praktijk moet ondersteunen in plaats van andersom en dat blijven zoeken vaak meer oplevert dan het vinden van een oplossing++Onzeker wetenZoals Jan Terlouw het mooi formuleerde in Buitenhof van 28 september 2014: “Zeker weten is levensgevaarlijk en stopt de vooruitgang.”.

Haar loopbaan begon in Genève bij een internationale organisatie die zich bezighoudt met migratie- en asielbeleid. Hierna maakte zij de overstap naar Nyenrode Business University in Breukelen. Vanuit haar rol als onderzoeker bij het Centre for Corporate and Community Renewal++Centre for Corporate and Community RenewalEen onderzoekscentrum binnen de businessfaculteit van Universiteit Nyenrode. stroomde zij door naar het Executive Management Development Center waar zij leerprogramma’s voor veel verschillende organisaties maakte. In de bijna tien jaar dat ze daar werkte heeft zij veel ervaring en kennis opgedaan met het ontwikkelen en faciliteren van leertrajecten die verandering en innovatie stimuleren; vaak door de deelnemers als actie-onderzoekers op zoek te laten gaan naar hoe het anders en beter kan.

Chris groeide op op het schiereiland Marken (best een bijzondere plek voor een dochter van een Amerikaan) en ging naar een middelbare school in Amsterdam-Noord. Hierna vertrok ze naar het geboorteland van haar vader om twee jaar te studeren. Tussen de corn fields van Ohio profiteerde ze van het Liberal Arts-systeem++Liberal ArtsLiberal Arts colleges verplichten hun studenten om een groot deel van hun vakken te volgen in disciplines die niet direct te maken hebben met hun hoofdrichting. Lees meer. waardoor ze veel verschillende vakken kon volgen zoals politicologie, geschiedenis, literatuur, recht, dans en drama. Terug in Nederland koos ze voor de studie Sociale Geografie aan de UvA waar ze cum laude afstudeerde op een onderzoek naar de nieuwe etnische verhoudingen in het toen net onafhankelijke Georgië++GeorgiëDe huidige republiek Georgië is ontstaan bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Lees meer..

Verder houdt Chris van zwemmen in de zee, weekendkranten lezen en dansen tot ze niet meer kan. Ze woont met haar man en twee dochters (toch weer) op een schiereiland: ditmaal het KNSM-eiland in Amsterdam.

Meer