Slimmernetwerk

Innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.


2010 - 2014

Slimmernetwerk++Slimmernetwerk MagazineDe aandacht en ruimte voor innovatie voor en door professionals bij de overheid neemt toe. Zoveel lijkt duidelijk te worden als je bladert door het onlangs verschenen Slimmernetwerk Magazine. Lees meer en download de publicatie! is een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Doel van Slimmernetwerk is om vernieuwers, zowel leidinggevenden als professionals, met elkaar te verbinden waardoor kennis over hoe de overheid slimmer kan werken wordt verzameld en verspreid. Steeds meer ambtenaren met vernieuwende ideeën sluiten zich aan. In het netwerk wordt niet alleen gepraat, maar ook worden de handen uit de mouwen gestoken.

Doetanks, cafés en kennisennetwerk

Slimmernetwerk bestaat uit vier componenten: het online netwerk, Doetanks, Slimmernetwerk Cafés en het Kennissennetwerk. Het online netwerk op LinkedIn, Slimmer werken in de publieke sector, is het digitale clubhuis. Ruim 2500 vernieuwers delen hier kennis, geven hun mening en starten discussies over ‘slimmer werken’-vraagstukken. Daarnaast worden daar de bevindingen van de Doetanks besproken. Deze Doetanks zijn groepjes actieve vernieuwers uit verschillende publieke sectoren, die zich hebben vastgebeten in een actueel vraagstuk uit de praktijk. Zij diepen de vraagstukken verder uit en ontwikkelen samen met een coach oplossingsstrategieën. Op dit moment zijn er 10 doetanks actief in verschillende fases. In de Slimmernetwerk Cafés zijn alle leden van Slimmernetwerk welkom om ‘live’ inspiratie op te doen, kennis te delen en de plannen van de Doetanks kracht bij te zetten. In het Kennissennetwerk wordt vanuit allerlei invalshoeken en expertises kennis ontwikkeld en aan elkaar geknoopt die nodig is voor een slimmer werkende publieke sector.

Duurzame vernieuwing van binnenuit

Kortom, Slimmernetwerk is een platform waar mensen, kennis en inspiratie over slimmer werken samenkomen. Slimme ideeën bedenken is onze ambitie, maar alleen slimme ideeën zijn niet goed genoeg. Een goed idee valt of staat namelijk met of en hoe het gerealiseerd wordt. Dit vraagt om een duurzame vernieuwing van binnenuit: professionals werkzaam in de publieke sector die zelf op zoek gaan naar hoe het slimmer kan. Hier is ruimte en ondersteuning voor nodig. Slimmernetwerk tracht hieraan bij te dragen. Alleen zo krijgen we een slimmere overheid, niet alleen vandaag, maar ook morgen.

Slimmernetwerk wordt uitgevoerd door een consortium van Kennisland, Kafkabrigade en TNO en ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/slimmernetwerk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/slimmernetwerk/