De Onderwijs Ondernemers

MKB-ondernemers en basisscholen werken samen aan innovaties binnen het onderwijs.


  • Betrokken KL'ers
2012 - 2014

Het platform De Onderwijs Ondernemers is bedoeld voor MKB-ondernemers en basisscholen die elkaar beter willen leren kennen en samen willen werken aan innovaties binnen het onderwijs. Het platform bundelt mensen met een hart voor onderwijs en met de power om zelf te ondernemen. Het doel van het platform is om met kracht en creativiteit te werken aan goed onderwijs en de samenwerking tussen basisscholen en ondernemers te versterken.

Versterking van creatief denken

Ons land heeft behoefte aan versterking van verschillende topsectoren, waaronder de creatieve sector. Dat vraagt om creatief denken, verbinden en handelen ‘aan de basis’. Het platform De Onderwijs Ondernemers neemt dat heel letterlijk: we richten ons op kinderen in het primair onderwijs en op de mensen die dagelijks met ze werken: de leraren, schoolleiders en de schoolomgeving. Andere vormen van onderwijs (met meer aandacht voor creativiteit) vormen de basis voor een nieuwe generatie leerlingen die de innovatiekracht van ons land en die van de creatieve sector in het bijzonder, kan versterken. 

Co-creatie tussen MKB en basisscholen

De focus van het platform is versterking van de innovatiekracht van het basisonderwijs. Scholen zijn tamelijk naar binnen gericht bij innovatie en het stimuleren van creativiteit. En ondernemers werken vooral voor het onderwijs in plaats van dat ze actief samenwerken en innoveren met scholen.

Het platform wil ten eerste creativiteit en innovatie brengen in de manier van leren en lesgeven op basisscholen. Ten tweede beoogt het platform de organisatie en de omgeving van de school te versterken door het aangaan van andere verbindingen en het vergroten van de innovatiekracht en creativiteit. Om te innoveren en de verbinding tussen het MKB en het onderwijs te versterken willen wij in co-creatie nieuwe manieren van leren, lesgeven en samenwerken ontwikkelen.  

Partners

Het platform De Onderwijs Ondernemers bestaat uit scholen en ondernemers. Kennisland is de onafhankelijke facilitator en verbinder en zorgt voor innovatieve vormen van samenwerking en verbinding tussen scholen, bedrijven en kennisinstellingen. Juist dat laatste is belangrijk: het platform maakt gebruik van beschikbare evidence en zorgt (in co-creatie) voor nieuwe kennis. Namens Kennisland werken Paul Vermeulen en Paul Bemelen mee aan het platform De Onderwijs Ondernemers.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/de-onderwijs-ondernemers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/de-onderwijs-ondernemers/