Evaluatie Interventieteams Fraudebestrijding

Kennisland heeft samen met Zenc de sterktes en zwaktes van de interventieteams voor fraudebestrijding geëvalueerd.


2007

Kennisland heeft in de zomer van 2007 nieuw terrein verkend. Hoewel het doen van onderzoek tot de vaste werkzaamheden van Kennisland behoort, waren wij nog redelijk onbekend op het gebied van het uitvoeren van evaluatieonderzoek. En dat was nu juist de bedoeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw): met een frisse blik naar de zwakke plekken en kansen van interventieteams kijken. Dat hebben we samen met onderzoeks- en adviesbureau Zenc (onze samenwerkingspartner van de Kafkabrigade) gedaan.

Sinds een aantal jaar wordt bij de aanpak van illegale arbeid en fraude rondom wonen steeds vaker met Interventieteams gewerkt: alle betrokken instanties – Belastingdienst, SIOD, Arbeidsinspectie, FIOD, politie, etc. – gaan samen op pad om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen. Er zijn verschillende ‘soorten’ interventieteams. Teams die in een bepaald gebied werken, teams die op een speciaal fenomeen gericht zijn (illegale arbeid, illegale bewoning) en teams die in een bepaalde branche te werk gaan (bijvoorbeeld de Horeca of kassenbouw). Om de samenhang tussen de teams in de gaten te houden is er een landelijke stuurgroep opgericht onder voorzitterschap van het ministerie van Sociale Zaken.

Het onderzoeksrapport

Deze stuurgroep wilde nu na een aantal jaar de interventieteams evalueren. Hoewel de resultaten en reacties over het algemeen positief zijn, is er ook het gevoel dat het nog beter kan. De evaluatie moest daarom niet alleen gericht zijn op het boven water halen van knelpunten, maar vooral ook op het vinden van oplossingen. Voor de uitvoering van het onderzoek is daarom gezocht naar een partij met ervaring op het gebied van evaulatie-onderzoek, maar ook met een ‘open blik’ om te kunnen kijken naar oplossingen. Het resultaat van deze zoektocht is te lezen in het onderzoeksrapport (pdf).

Tot september 2010 was Lobke van der Meulen projectleider Slimme Overheid. Nu is zij executive director van de Kafkabrigade. Chris Sigaloff heeft Lobke’s Slimme Overheid taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/evaluatie-interventieteams-fraudebestrijding-2/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/evaluatie-interventieteams-fraudebestrijding-2/