Economische Adviesraad Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft een Economische Adviesraad (EAD) ingesteld om de economische ontwikkeling van Dordrecht nieuwe impulsen te geven


2006 - 2006

De gemeente Dordrecht is bezig met de versterking en vernieuwing van haar economische structuur. De gemeente heeft hiertoe de Economische Adviesraad (EAD) ingesteld om de economische ontwikkeling van Dordrecht nieuwe impulsen te geven.

Speerpunten zijn het verhogen van de werkgelegenheid, versterken van het vestigingsklimaat en beter benutten van de toeristische potentie van stad en regio. De EAD fungeert hierbij als een ‘buitenboordmotor’. De EAD reflecteert op het bestaande economische beleid, formuleert nieuwe visies en initieert impulsen.

Kennisland en de EAD

Kennisland heeft de EAD op meerdere manieren ondersteund. Ten eerste door het adviseren en begeleiden van de gemeente, de EAD en de impulsteams in de opstartfase. Dit betrof onder meer het mede formuleren van doel, structuur en werkwijze van de EAD (inclusief impulsteams), maar ook het mede voorbereiden van de bijeenkomsten. Ten tweede ondersteunde zij één van de impulsteams (Kennis & Innovatie). Zo draagt KL bij aan praktische interventies om de economie van Dordrecht te vernieuwen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/economische-adviesraad-dordrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/economische-adviesraad-dordrecht/