Doe-tank Mentale Veerkracht

In opdracht van het Trimbos-instituut doopte Kennisland een nieuwe generatie jonge onderzoekers om tot de ‘Doe-tank Mentale Veerkracht. Een denktank met de nadruk op doen aangezien de toppers op zoek zullen gaan naar nieuwe interventies, nieuwe toepassingen en nieuwe manieren van werken en hier ook mee zal experimenteren.


2009 - 2010

Al sinds een paar jaar is het thema Mentale Veerkracht een onderwerp waar het Trimbos instituut zich mee bezig houd (zie bv. het project Mentaal Vitaal). Jarenlang stonden mentale stoornissen in de schaduw van fysieke levensbedreigende ziektes, maar dat lijkt nu verleden tijd.

Het belang van mentale veerkracht

Steeds meer raakt men er van doordrongen dat mentale veerkracht een belangrijke factor is voor het welzijn en welvaart van mensen. Veel mensen verkeren in omstandigheden waarin hun mentale veerkracht laag is, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden hun mentale ontwikkeling beperkt waardoor hun welbevinden wordt aangetast. Onderzoek wijst uit dat als de mentale veerkracht toeneemt, mensen minder vaak verzuimen, beter presteren en beter voor elkaar zorgen. Dit biedt mogelijkheden voor veel bredere maatschappelijke uitdagingen als bijvoorbeeld vergrijzing of integratie.

Een nieuwe generatie jonge onderzoekers

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een vertaling plaatsvindt van de aanwezige wetenschappelijke kennis over mentale veerkracht naar praktische interventies die kunnen bijdragen aan een welvarender, socialer, gelukkiger en zelfs een slimmer Nederland. Binnen het Trimbos instituut bestaat de vraag hoe met deze relevante kennis en ervaring kan worden aangesloten bij grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het omzetten van kennis in methoden vereist een kort cyclische manier van werken, nieuwe samenwerkingsverbanden en andere manieren van werken met gebruikers. In opdracht van het Trimbos-instituut doopte Kennisland een nieuwe generatie jonge onderzoekers om tot de ‘Doe-tank Mentale Veerkracht’. Een denktank met de nadruk op doen aangezien de toppers op zoek zullen gaan naar nieuwe interventies, nieuwe toepassingen en nieuwe manieren van werken en hier ook mee zal experimenteren.

 

In 2009 en 2010 was Corline van Es projectleider Doe-tank Mentale Veerkracht.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/doe-tank-mentale-veerkracht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/doe-tank-mentale-veerkracht/