Kafkabrigade aanpak voortijdig schoolverlaten (casus in A’dam west)

Wat doen we met mensen die niet (meer) in contact staan met de onderwijskolom? Om antwoord te krijgen op deze en meer vragen heeft het Ministerie van OCW de Kafkabrigade ingeschakeld


2005 - 2006

Het ministerie van OCW heeft de ‘aanval op de uitval’ afgekondigd. Er moet beter gekeken worden naar de oorzaken en gevolgen van schooluitval en er moeten maatregelen genomen worden om uitval te voorkomen. Maar schoolverlaters zijn ongrijpbaar. Vaak verdwijnen ze periodes onder de radar van overheidsorganisaties.

Er is de laatste tijd veel gepubliceerd over voortijdig schoolverlaten. Om dubbel werk te voorkomen zijn we deze brigade gestart met een quickscan van de meest recente rapporten. Ook hebben we de uitvoering van de aanpak van voortijdig schoolverlaten (in Amsterdam-West) in kaart gebracht. Bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten zijn namelijk tientallen instanties (per gemeente/stadsdeel) betrokken. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar voortijdig schoolverlaters die ons hun hele verhaal wilden vertellen. Drie jongens hebben er mee ingestemd dat wij hun hele levensloop op papier zouden zetten. Bovendien waren ze bereid zelf toelichting te komen geven bij het ‘Functioneringsgesprek’ met (ca. 20) uitvoerende ambtenaren van verschillende organisaties en beleidsmakers (van de gemeente en het ministerie).

Het onderzoeksrapport

Het onderzoek naar de aanpak van voortijdig schoolverlaten is in het voorjaar van 2006 afgerond. Download hier het rapport.

Tot september 2010 was Lobke van der Meulen projectleider Slimme Overheid. Nu is zij executive director van de Kafkabrigade. Chris Sigaloff heeft Lobke’s Slimme Overheid taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kafkabrigade-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-casus-in-adam-west/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kafkabrigade-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-casus-in-adam-west/