Innovatieplatform

Het Innovatieplatform is een adviesorgaan van het kabinet onder leiding van premier Balkenende. Frans Nauta (KL) was de eerste secretaris.


2003 - 2004

Het Innovatieplatform is een adviesorgaan van het kabinet onder voorzitterschap van minister-president Balkenende. Haar missie is om het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie te versterken zodat Nederland weer een koploper wordt in de Europese kenniseconomie. In het platform werkt de minister-president samen met de minister van Economische Zaken, de minister van Onderwijs en vijftien sleutelfiguren en experts uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en kennisinstellingen.

Kenniseconomie hoog op maatschappelijke agenda

KL was een van de drijvende krachten om in Nederland een Innovatieplatform in te stellen. Het platform is grotendeels geïnspireerd op de Science and Technology Policy Council in Finland. Daarin overleggen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen over het te voeren innovatiebeleid. Met succes, want sinds de start in 1986 is Finland opgeklommen tot de top van innovatieve landen. Na een studiereis en een rapport over het Finse innovatiesysteem in 2002 heeft KL een voorstel voor een Nederlandse versie van zo’n platform actief onder de aandacht gebracht. Doel was hiermee een nieuwe impuls te geven aan de Nederlandse kenniseconomie en dit thema voor langere termijn hoog op de maatschappelijke agenda te kunnen houden. Het voorstel werd een politiek thema bij de verkiezingen in januari 2003 en kreeg vele aanhangers. De nieuwe regering maakte van innovatie een van haar prioriteiten en richtte in augustus 2003 het Innovatieplatform op.

‘Het innovatieplatform, innoveren in het centrum van de macht’.

Frans Nauta, oprichter en oud-voorzitter van KL, was vanaf de start van het Innovatieplatform in september 2003 secretaris en lid van het platform. December 2004 trad hij terug. Over zijn ervaringen schreef hij later het boek ‘Het innovatieplatform, innoveren in het centrum van de macht‘.

Zie ook de recensie van Joeri van den Steenhoven

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatieplatform/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatieplatform/