Kennisrotonde

Advies en ontwerp voor een regeling voor scholen om te innoveren met ICT, gecombineerd met een online omgeving om kennis te delen.


2004 - 2005

Vanaf april 2005 kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs met innovatieve onderwijsambities via de Kennisrotonde van ICT op School een stap verder komen. De Kennisrotonde helpt scholen hun ambities te verbinden met de verschillende mogelijkheden van ICT.

De Kennisrotonde wil scholen op een vraaggestuurde, praktische manier verder helpen op het pad van onderwijsvernieuwing. De uitgangspunten van de Kennisrotonde zijn innovatieve ambities en vraagstukken van scholen, waarbij ICT een rol kan spelen. De Stichting Kennisnet / ICT op School merkt in het contact met de scholen dat zij soms onvoldoende kennis en ervaring hebben om de vernieuwingsambities in de praktijk met behulp van ICT vorm te geven. De al wel bestaande kennis over onderwijsinnovatie en ICT circuleert nog onvoldoende. Scholen kunnen hun vraagstukken bij de Kennisrotonde bekend maken. Het vraagstuk kan op www.kennisrotonde.nl worden geplaatst. Andere scholen en kennisinstellingen kunnen daarop reageren. Daarnaast gaat ICT op School actief op zoek naar beschikbare kennis. Als er in de verschillende netwerken geen geschikte kennis wordt gevonden, bestaat de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen. Via een stimuleringsfonds kunnen scholen hiervoor een bijdrage ontvangen. Een programmaraad selecteert de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage.

KL heeft geadviseerd over de vormgeving van de stimuleringsregeling en het selecteren van voorbeeldprojecten.

Teamleden
Syb Groeneveld, Minouche Besters

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kennisrotonde/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kennisrotonde/