Kennisscholen

Een idee om 25 scholen de kans te geven een nieuwe school te beginnen naast hun bestaande school. Een nieuwe innovatiestrategie voor het onderwijs.


2001

In het project Kennisschool krijgen 25 ondernemende, gemotiveerde Nederlandse scholen de mogelijkheid om een nieuwe school te beginnen, naast hun bestaande school. Een nieuwe school, met een nieuw curriculum, nieuw leermateriaal, nieuwe leervormen, een nieuwe organisatie, grotendeels bevrijd van de bestaande wet- en regelgeving. Met als doel om een school te kunnen maken die helemaal past bij de eisen van een kennissamenleving en met deze scholen een nieuwe onderwijswet te maken. Het idee voor Kennisscholen is door KL op eigen initiatief ontwikkeld.

Het basisidee van het project Kennisschool is om de droom van elke gemotiveerde ouder en schooldirecteur uit te laten komen: het eens helemaal opnieuw mogen doen. Het sluit aan bij lessen uit de innovatieliteratuur dat een goede innovatiestrategie kan zijn om iets nieuws naast het bestaande te ontwikkelen. Terwijl zeker in het onderwijs nu meestal geprobeerd wordt het bestaande meteen te veranderen. Kennisschool biedt 25 ondernemende, gemotiveerde Nederlandse scholen de mogelijkheid om een nieuwe school te beginnen, naast hun bestaande school. Zo wordt de mogelijkheid geboden om de lessen die dagelijks in het onderwijs geleerd worden te vertalen in een nieuwe school, zonder de ballast van het verleden. Er is een harde voorwaarde: de vernieuwing moet verbonden zijn aan de visie die ten grondslag ligt aan de kennisschool, die kort gezegd betekent dat het onderwijs afgestemd moet worden op de kennisssamenleving.

Belangrijke aspecten Kennisschool

Tijdens een workshop over de opzet van een Kennisschool kwamen er enkele belangrijke aspecten naar voren. Zo moet de electronische leeromgeving voor de leerling zo laagdrempelig mogelijk zijn. Iedere leerling moet zijn eigen werkplek/pc hebben. Er moet een vraaggestuurde benadering zijn, zodat er van fouten geleerd kan worden en dat de leerling leert kiezen. Er moet een partnerschap gezocht worden met lerarenopleidingen, ouders, leerlingen en bedrijven. Ook moet er kritisch naar faalfactoren gekeken worden. Zijn docenten bijvoorbeeld in staat om de veranderingen de baas te zijn. Of zal de regelgeving er te veel op gericht zijn de school centraal te stellen, in plaats van de leerling.

Het idee is door KL ontwikkeld en gepresenteerd aan het Ministerie OCW. Helaas is het project nooit uitgevoerd. Wel is het idee meegenomen in het door het Ministerie OCW opgezette project Voorhoedescholen.

Teamleden

Frans Nauta, Joeri van den Steenhoven

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kennisscholen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kennisscholen/