Slimme software voor ondernemende scholen

Inventarisatie voor een lerend netwerk van zes scholen die ICT willen inzetten om de schoolorganisatie te verbeteren.


2004

ICT kan het onderwijs helpen zich slimmer te organiseren. Niet alleen waar het gaat om de inzet van ICT in het onderwijs zelf, maar vooral ook wanneer ICT wordt ingezet om de schoolorganisatie te verbeteren. Naar aanleiding van de conferentie ‘Slimme software voor Ondernemende Scholen’ op het Northgo College te Rijswijk ontstond de wens bij een zestal scholen om de eigen visie ten aanzien van processen binnen de schoolorganisatie te verbinden met de mogelijkheden van ICT. En dit met elkaar te delen. Want waardevolle ervaringen uit de praktijk vinden vaak niet de weg naar andere scholen en scholen vinden regelmatig het wiel opnieuw uit.

Stichting Kennisnet / ICT op School startte daarom het project Slimme software voor ondernemende scholen. KL is gevraagd te inventariseren waar de zes scholen behoefte aan hadden. Op basis hiervan zijn de randvoorwaarden en vragen voor een lerend netwerk opgesteld. Hierbij is ook gekeken of dit netwerk bij de Kennisrotonde kon worden ondergebracht.

Teamleden
Syb Groeneveld, Minouche Besters

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/slimme-software-voor-ondernemende-scholen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/slimme-software-voor-ondernemende-scholen/