Week van de Kenniseconomie 2003

Week vol events ter gelegenheid van de presentatie van de eerste Kenniseconomie Monitor.


2003

In september 2003 publiceerde KL haar eerste Kenniseconomie Monitor. Ter gelegenheid hiervan zijn een week lang diverse bijeenkomsten gehouden tijdens de Week van de Kenniseconomie. Deze werd georganiseerd in samenwerking met tal van andere organisaties, zoalsd De Baak, Platform Axis, KIVI. De week begon met de uitreiking van de monitor aan premier Balkenende en sloot af met een congres.

8 september – Kenniseconomie Monitor 2003

De week begon met de presentatie van de Kenniseconomie Monitor 2003. De monitor brengt de toestand van de kenniseconomie in Nederland in kaart en vormt de inhoudelijke basis voor de debatten die tijdens de Week van de Kenniseconomie plaatsvinden.

Het eerste exemplaar van de monitor is aangeboden aan Minister-president Balkenende. De Minister-president zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in het versterken van de innovatiekracht van Nederland als voorzitter van het Innovatieplatform. De aanbieding vond plaats in De Baak in Noordwijk. Aansluitend op de aanbieding van de monitor vond een diner plaats voor de bestuurlijke top van Nederland. Met hen gingen we in discussie over de vraag welke keuzes Nederland moet maken om een succesvol kennisland te worden. Want er zijn genoeg analyses gemaakt. Het is tijd om te kiezen.

9 en 11 september – Workshop AXIS “Mee(r) Doen”

Platform Axis, de motor achter de stimulering van onderwijs in beta en techniek, organiseerde twee workshops. In de workshops stond de vraag centraal welke concrete maatregelen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat meer Nederlandse leerlingen en studenten kiezen voor bèta en techniek. De basis voor de discussie is de AXIS-notitie "Mee(r) doen-50 adviezen om te komen tot 15% meer bèta/technici in 2010" die onlans is aangeboden aan de bewindslieden van OCenW, EZ en SZW. Centraal in de workshop stonden de voorstellen die gedaan worden voor het voortgezet- en hoger onderwijs. Wat vindt u zelf van de voorstellen die gedaan worden in het actieplan? De resultaten van de workshops worden aangeboden aan de betrokken ministeries, die momenteel werken aan verschillende nota’s rond dit thema (Kenniswerkers, deltaplan bèta/techniek). Aanmelden voor de workshops kan via de website van AXIS.

9 en 10 september – Biopartner Innovatiedebatten

De life-sciences worden door veel mensen gezien als de technologie van de toekomst. Nu nog een prille, onzekere markt, over tien jaar een sector waar miljarden in omgaan. Een sector ook met potentieel een belangrijke maatschappelijke bijdrage, die ons kan helpen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor ziekten als kanker en alzheimer. Wie over tien jaar tot de wereldtop in biotechnologie wil behoren moet nu investeren en ondernemen. Tot nu toe gaat dat moeizaam in Nederland, maar het is nog niet te laat. De vraag die centraal stond tijdens de debatten is: wat is er NU nodig om een doorbraak te bewerkstelligen?

De debatten vonden plaats in het voormalige klooster ZIN in Vught en stonden onder leiding van Leendert Bikker, lid van de Raad van Bestuur van Euro RSCG en voorzitter van de Raad van toezicht van stichting Nederland Kennisland.

11 september KIVI Jaarcongres 2003: Industrie, Innovatie en Ingenieurs

Ondanks dat er in Nederland relatief veel en goed onderzoek plaatsvindt, is de benutting van kennis in het bedrijfsleven en door maatschappelijke organisaties beperkt. Kenniseconomie, een veel gehoorde slogan, maar wat doen we ermee? Die vraag stond centraal tijdens het KIVI jaarcongres dat dit jaar plaatsvindt op de TU Eindhoven. In de ochtend inleidingen van onder andere Gerard Kleisterlee (bestuursvoorzitter van Philips en lid van het Innovatieplatform) en ing. Amandus Lundqvist, voorzitter van het College van Bestuur TU/e. De ochtend werd afgesloten met een innovatiedebat onder leiding van prof. ing. Walter Zegveld, eminence grise op het gebied van innovatie. De titel is het debat is: ‘Innovatie betekent je nek uitsteken en investeren. Hoe komen we van praten tot doen?’ In de middag zijn er 21 workshops waarin verschillende invalshoeken innovatie aan bod komen.

12 september – Expertsessie Finland

Op verzoek van KL kwamen een aantal sleutelspelers van het Finse innovatiesysteem naar Nederland. Op vrijdag gaven zij een expertsessie voor vertegenwoordigers van de betrokken departementen.

13 september – Dag van de Kenniseconomie

De Week van de Kenniseconomie werd afgesloten met een congres bij De Baak in Driebergen. De ochtend stond in het teken van de Finse aanpak. Enkele sleutelspelers uit Finland verhaalden over het Finse model. De middag draaide om de vraag wat de Nederlandse aanpak moet worden. Het nieuwe kabinet Balkenende heeft een hoge ambitie geformuleerd in het regeerakkoord en gaat naar Fins model een Innovatieplatform instellen. Welk advies kunnen we het Innovatieplatform meegeven voor de tweede vergadering in november? Tijdens het slotdebat met kamerleden en sleutelspelers uit de Nederlandse kenniseconomie werden ook de belangrijkste conclusies van alle bijeenkomsten deze week bediscussieerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/week-van-de-kenniseconomie-2003/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/week-van-de-kenniseconomie-2003/