Storylinks

Interdisciplinair netwerk van professionals in kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties.


  • Betrokken KL'ers
2012 - 2012

Storylinks is een interdisciplinair netwerk van professionals in kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties dat in ateliervorm werkt aan het verbinden van verhalen in en rond de dagelijkse praktijk. In opdracht van de Leeuwenstein Stichting organiseert Kennisland samen met Connecting Conversations drie pilotbijeenkomsten waarin professionals uit verschillende disciplines en sectoren bij elkaar gebracht worden om aan elkaars vraagstukken te werken.

Verhalen verbinden

Advocaat, therapeut, theatermaker of adviseur: in elk beroep speelt het ‘vertellen van verhalen’ een belangrijke rol. Het verhaal als stip op de horizon om op te koersen, het verhaal dat verleidt om mee te doen, het verhaal waar de verbeelding aan de macht is. Hoewel iedereen eraan doet, blijft de uitwerking in de praktijk gescheiden. Iedere professional werkt in zijn eigen context aan zijn eigen verhaal. Als we elkaars verhalen al horen, dan is het vaak pas als ze af zijn. We zien een voorstelling, lezen een brochure, een rapport of bekijken een gebouw…

Hebben verhalen uit verschillende disciplines elkaar ook als ze in de maak zijn al iets te zeggen? Kunnen zij elkaar ‘under construction’ over de grenzen van domeinen heen versterken? Wat doet een onderlinge confrontatie van werk dat nog niet ‘af’ is? Dat is de achtergrond voor een serie ateliers: verhalen verbinden. 

Foto: Marcel Oosterwijk

Wie doen er mee?

De ateliers staan open voor professionals uit de kunst, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. Er is een maximum van 20 deelnemers per atelier die werken op basis van meegebrachte narratieve bronnen (citaten, fragmenten) in relatie tot het dagelijkse werk. Alle deelnemers hebben een gelijkwaardige inbreng. Er is extra aandacht voor drie verhalen uit de kunst. In de kunst is men gewend en bedreven om met enige afstand verhalen te vertellen en deze openbaar te delen. Op een podium, in een galerie of op een website. In een interdisciplinair gezelschap zullen deze verhalen het gesprek gemakkelijk op gang brengen en uitnodigen tot het toevoegen van nieuwe scènes.

Vorm en werkwijze

Een atelier bestaat uit drie rondes en een informeel intermezzo. De deelnemers delen in de eerste ronde in kleine groepen de meegebrachte fragmenten en citaten rond hun ‘work in progress’ met elkaar. De tweede ronde vindt plaats in een plenaire setting met een binnen- en een buitenring. De drie verhalen uit de kunst staan centraal. We pendelen heen en weer tussen vertellen, associëren, reflecteren en elkaar becommentariëren. In een informeel intermezzo eten we en maken we nader kennis. In de derde ronde adviseren we elkaar over en weer, wisselen we contacten uit en maken we als daar aanleiding toe is vervolgafspraken.

Over de mede-initiatiefnemers

Connecting Conversations. Wat inspireert ons professionele handelen? Hoe kunnen we elkaars maatschappelijke zichtbaarheid versterken? Connecting Conversations legt verbindingen tussen professionals in de kunst, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijk organisaties. Draagt bij aan open innovatie en verdiept de waardeoriëntatie in professioneel handelen.

Leeuwenstein Stichting. Een familiestichting, opgericht in 1976, die van oudsher een bijdrage levert aan leniging van maatschappelijke noden. De stichting maakt de bijeenkomsten mede mogelijk door een bijdrage en onderzoekt hoe ze een meer voorwaardenscheppende rol kan spelen voor de projecten die ze ondersteunt.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/storylinks/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/storylinks/