Digitale Pioniers

Tussen 2002 tot 2010 was de Digitale Pioniers-regeling een van de meest gezichtsbepalende projecten van Kennisland. Via de Digitale Pioniers-regeling steunden wij maar liefst 211 maatschappelijke internetprojecten met een financiële bijdrage en coaching. De Digitale Pioniers-regeling leverde zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland.


header_img
Social Media Summit

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
Social Media Summit

Digitale Pioniers bestond uit twee onderdelen: de regeling zelf, die bedoeld was om initiatiefnemers te ondersteunen om van hun idee een project te maken, met een financiële bijdrage van maximaal 32.000 euro++14.900 euro gemiddeldHet gemiddelde bedrag per project was 14.900 euro. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 1 van de State of social media-publicatie., coaching en advies. In totaal haalde de Digitale Pioniers-regeling een succespercentage van meer dan 80 procent.

Veel van de Digitale Pioniers-projecten++DP-projectenZie dit overzicht van projecten op de oude Digitale Pioniers-website. maken nog steeds onderdeel uit van het publieke domein en zijn koplopers op hun eigen terrein. Het tweede onderdeel van het project was de Digitale Pioniers Academie, die succesvolle projecten de mogelijkheid bood om door te groeien. Binnen de academie ondersteunden we een selectie van maatschappelijke internetprojecten bij het uitdenken van diensten, zodat zij minder afhankelijk werden van overheidsgelden en andere subsidies. In zes maanden werkten zij aan een businessplanDigitale Pioniers leverde een belangrijke bijdrage aan de de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland., waarin ze de toekomststrategie voor hun project vastlegden. De beste businessplannen werden aan het einde van elke ronde++RondeIn totaal waren er 5 jaargangen (rondes) van de DPA. door een jury met geldprijzen beloond.

Voorloper van incubators, accelerators en challenges

Ook lang na het einde kijken wij nog steeds met trots terug op Digitale Pioniers. Door een kleinschalige laagdrempelige financieringsregeling te combineren met een grote nadruk op coaching en peer-2-peer ondersteuning, hebben wij in die acht jaar een unieke regeling opgebouwd. We zien de Digitale Pioniers-regeling dan ook als een voorloper van de huidige generatie van incubators++IncubatorEen term die we in 2008 voor het eerst zelf gebruikten voor een broedplaats waarin we Digitale Pioniers-projecten uit meerdere rondes bij elkaar brachten. Lees meer, accelerators en challenges. Veel van de methodes die wij samen met de ondersteunde projecten en het netwerk van experts in het kader van Digitale Pioniers hebben ontwikkeld zijn inmiddels doorgedrongen tot de mainstream.

Na acht jaar van pionierenDe kern was een kleinschalige en laagdrempelige financieringsregeling gecombineerd met intensieve begeleiding vanuit een netwerk van peers., nieuwe mogelijkheden verkennen op het gebied van technologie en samenleving++Technologie en samenlevingBijvoorbeeld op het gebied van bestuur, immigratie en integratie; journalistiek, kunst en cultuur., kwam in 2010 een einde aan Digitale Pioniers. Op de State of Social Media Summit++State of Social Media SummitDe State of Social Media Summit vormde de apotheose van de Digitale Pioniers-regeling. Zie hier een fotoverslag. werd door de community van Digitale Pioniers gereflecteerd op de beweging van sociale innovatie op internet en de volgende fase van het digitale publieke domein. De publicatie ‘The State of Social Media’ is het product van gesprekken met pioniers voor, tijdens en na de Summit en markeert het einde van de digitale pioniersperiode.

De digitale pioniersregeling en academie werden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Door de kansen van internet voor maatschappelijke initiatieven vroeg te herkennen en deze te ondersteunen heeft de overheid zo een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van het digitale publieke domein in Nederland.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/digitale-pioniers/