Digitale Pioniers

Unieke regeling voor innovatieve maatschappelijke internetinitiatieven.


2002 - 2010

De Stimuleringsregeling Digitale Pioniers was een unieke regeling voor innovatieve maatschappelijke internetinitiatieven. De regeling werd van 2002-2010 met steun van het ministerie van OCW uitgevoerd door Kennisland. Digitale Pioniers kende gemiddeld drie rondes per jaar. Het programma ondersteunde in negentien rondes en drie edities van de Digitale Pioniers Academie 211 pioniersprojecten met financiële steun en coaching.

Digitale Pioniers heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland. Twee decennia lang heeft het digitale publieke domein zich in Nederland van niche naar mainstream ontwikkeld. Ter afsluiting van de Digitale Pioniersregeling, organiseerde Kennisland op 28 en 29 oktober 2010 de State of Social Media Summit en werd The State of Social Media gepubliceerd.

Na acht jaar pionieren, nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologie en samenleving (bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, immigratie en integratie; journalistiek, kunst en cultuur), werd op de State of Social Media Summit door de community van Digitale Pioniers gereflecteerd op de beweging van sociale innovatie op internet en de volgende fase van het digitale publieke domein. De publicatie The State of Social Media is het product van gesprekken met pioniers voor, tijdens en na de Summit.

Digitale Pioniers Academie

Sinds 2006 bestond ook de Digitale Pioniers Academie. Binnen deze academie ondersteunden we een selectie van maatschappelijke internetprojecten bij het uitdenken van diensten, zodat zij minder afhankelijk werden van overheidsgelden en andere subsidies. In zes maanden werkten zij aan een projectplan, waarin zij de toekomststrategie voor hun project vastlegden. Verschillende initiatieven hebben zo een duurzame basis gekregen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/digitale-pioniers/