Innovatorsnetwerk

Een netwerk van onderwijsvernieuwers die werkzaam zijn binnen schoolorganisaties en die elkaar vinden in bendecafés.


  • Betrokken KL'ers
2007 - 2009

Wie zijn de vernieuwers in het onderwijs? Vaak blijken dit toonaangevende of informele leiders en ‘koplopers’ werkzaam binnen het onderwijs te zijn. Het innovators netwerk brengt deze vernieuwers bij elkaar om als een verneiuwingsmotor voor het onderwijs te functioneren.

In het innovatorsnetwerk kunnen ideeën groeien, kan kennis en ervaring worden gedeeld en kan het ‘innoveren’ worden gestimuleerd en ondersteund. Een netwerk die naar inspiratie en beweging streeft en samenkomt in Bendecafés.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatorsnetwerk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatorsnetwerk/