Creative Challenge Call

De Creative Challenge Call liep van 2006 tot en met 2008. Creatieve industrie en andere sectoren vormden nieuwe netwerken en gingen samen allerlei experimenten aan.


2006 - 2008

De Creative Challenge Call (CCC) was een subsidieregeling van het programma Cultuur en Economie, van de ministeries van EZ en OCW. Doel was netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking tussen creatieve organisaties en het bedrijfsleven.

Honderden voorstellen

De ministeries van EZ en OCW deden in het voorjaar van 2006 een oproep aan bedrijven, creatieve ondernemers en brancheverenigingen om met een voorstel te komen waarin netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking tussen creatieve organisaties en het bedrijfsleven centraal stonden. In opdracht van de ministeries organiseerde Kennisland samen met de EVD een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd om de Creative Challenge Call door het hele land bekendheid te geven. Dat is gelukt. Honderden voorstellen voor de meest uiteenlopende projecten kwamen in de zomer van 2006 bij de EVD binnen. Van bedrijven, van creatieven, van brancheorganisaties, van maatschappelijke organisaties, etc.

In het najaar van 2006 werden alle projectvoorstellen beoordeeld en uiteindelijk werd eind oktober 39 projecten gehonoreerd. Tot november 2007 werden er talloze workshops, inspiratiesessies en conferenties georganiseerd voor de verschillende projecten.

Afsluiting met Charles Leadbeater

Op 24 september 2008 was de slotsessie van de Creative Challenge Call. Charles Leadbeater, de Britse innovatiedenker, schoof aan om met de projecten de resultaten en lessen te evalueren. En hij reflecteerde met hen op de Call in relatie tot het gedachtegoed uit zijn laatste boek We-Think.

Het werd een leuke bijeenkomst waarin volop werd gediscussieerd. De algemene opinie was dat veel projecten nieuwe, bruikbare manieren hebben ontwikkeld om de creatieve sector met het bedrijfsleven te verbinden. En veel van 39 deelnemende projecten gaan daarmee gewoon door. We kunnen ons dus ook in de toekomst verheugen op o.a. Beamlabs, een Creative Company Conference en Connecting Conversations sessies.

KL en EVD hebben als uitvoerders van de regeling een eindverslag gemaakt waarin resultaten en lessen zijn terug te lezen. Wat de projecten hebben gecreëerd is een ‘Tussenland’ en ‘Rizomen’.

Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland) was projectleider van dit project

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/creative-challenge-call/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/creative-challenge-call/