Digitale Pioniers publicatie ‘The State of Social Media’

Wat is er tot nu toe bereikt en wat moet er gedaan worden om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan? 

Download
Publicatie
25 februari 2011

The State of Social Media
Eight years of Digital Pioneers in the Dutch public domain

Sinds 2002 heeft het Digitale Pioniers-programma, uitgevoerd door Kennisland en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het digitale publieke domein in Nederland. Het programma ondersteunde 211 pioniers projecten met financiële steun en coaching. De afgelopen twee decennia heeft het digitale publieke domein zich in Nederland van niche naar mainstream ontwikkeld. Nu staan we voor de vraag: hoe ziet de toekomst eruit?

De urgentie van deze kwestie en de vroegtijdige beëindiging van het Digitale Pioniers-programma was aanleiding om in oktober 2010 de State of Social Media Summit te organiseren. Na acht jaar pionieren, nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologie en samenleving (bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, immigratie en integratie; journalistiek, kunst en cultuur), werd door de community van Digitale Pioniers gereflecteerd op de beweging van sociale innovatie op internet en de volgende fase van het digitale publieke domein.

The State of Social Media Summit is het product van gesprekken met pioniers voor, tijdens en na de Summit. Deze uitgebreide publicatie geeft inzicht in wat er tot nu toe bereikt is, en ook wat er gedaan moet worden om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan en het digitale publieke domein in de toekomst verder te versterken. The State of Social Media visualiseert de komende tien jaar van sociale innovatie op het internet en put uit de ervaringen van de eerste generatie Digitale Pioniers. De publicatie is Engelstalig.

Copyright: Kennisland (2010). Redactie: Nikki Timmermans en Kimon Moerbeek, met bijdragen van Paul Keller (Kennisland). Tekst bewerking: Susanna McPhail (UvA Talen). Design: Floor Wesseling. Drukwerk: Rob Stolk.

Download de PDF-versie van de publicatie (33MB). De publicatie is beschikbaar onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie. Neem contact op met Kennisland voor een hard copy van de publicatie.

contact
info@kennisland.nl of
Stichting Nederland Kennisland
t.a.v. Digitale Pioniers
Postbus 2960
1000 CZ Amsterdam
T: 020-5756720

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/nieuwe-digitale-pioniers-publicatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/nieuwe-digitale-pioniers-publicatie/