Effectmeting Nationaal Archief joins Wikipedia

Effecten van het vrij aanbieden van fotocollecties en de uitdagingen van online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd cultureel erfgoed.

Download
Publicatie
04 april 2011

In september 2010 hebben het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo samen ruim 1.000 speciaal geselecteerde foto’s beschikbaar gesteld aan Wikimedia. Dit project, genaamd Nationaal Archief joins Wikipedia, is gerealiseerd in het kader van Beelden voor de Toekomst en sluit aan bij eerdere, vergelijkbare experimenten van erfgoedinstellingen met Wikipedia van onder meer het Duitse Bundesarchiv en het Tropenmuseum. Er waren echter tot nu toe geen exacte meetgegevens over de impact van Creative Commons-gelicenseerd materiaal op Wikimedia Commons.

Het project Nationaal Archief joins Wikipedia biedt een uitgelezen kans om de effecten van het vrij aanbieden van fotocollecties te meten. Een solide effectmeeting zal erfgoedinstellingen zowel binnen als ook buiten het consortium Beelden voor de Toekomst in staat stellen om beredeneerde keuzes te maken over beleid in online beschikbaarstelling van materiaal. De effectmeting is dus niet alleen bedoeld om de effecten te meten van het project op bezoekersaantallen en -gedrag bij het Nationaal Archief, maar ook om andere erfgoedinstellingen en organisaties als Wikimedia te informeren en handvatten te bieden.

Uit dit onderzoek blijkt dat gedigitaliseerd cultureel erfgoed dat beschikbaar gesteld wordt aan Wikipedia aantoonbaar veel vaker bekeken wordt. De beschikbaar gestelde collectie is in 4 maanden meer dan 2 miljoen keer bekeken op Wikipedia, in tegenstelling tot enkele honderden bezoeken aan de selectie op de beeldbank van het Nationaal archief zelf.

Ook heeft deze effectmeting inzicht gegeven in de uitdagingen van online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd cultureel erfgoed. Zowel erfgoedinstellingen als de Wikimedia Foundation kunnen lessen trekken uit deze samenwerking tussen het Nationaal Archief en Wikipedia.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/effectmeting-nationaal-archief-joins-wikipedia/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/effectmeting-nationaal-archief-joins-wikipedia/