Meer open onderwijsmateriaal

Digitale leermiddelen worden steeds belangrijker in het onderwijs; ze dragen bij aan gepersonaliseerd leren, aan de zogenoemde 21st century skills, en geven docenten de mogelijkheid om gemakkelijker en beter materiaal te ontwikkelen en te delen met collega’s. Tenminste, als het open is.


header_img
Students in classroom

Maker: American Farm School

Rechten:

Original

Download
Students in classroom.

We worden met zijn allen gelukkig steeds minder bang om kennis te delen. Ook leraren zien de voordelen van delen wat je weet en al ontwikkeld hebt en vragen naar wat je mist. Digitale leermiddelen worden steeds belangrijker in het onderwijs; ze dragen bij aan gepersonaliseerd leren, aan de zogenoemde ’21st century skills’++21st century skillsWelke (nieuwe) vaardigheden hebben kinderen nodig in de 21e eeuw? Lees meer, en geven docenten de mogelijkheid om gemakkelijker en beter materiaal te ontwikkelen en te delen met collega’s. Tenminste, als het open is.

Op het materiaal“When teachers are afraid to share teaching materials online, how does that help our society?” Neelie Kroes rust auteursrecht, en dat blokkeert in veel gevallen (her)gebruik zonder expliciete toestemming. Als we maximaal gebruik willen maken van leermiddelen, deze willen verbeteren, aanpassen aan specifieke situaties en (inter)nationaal willen delen, dan moeten ze open beschikbaar zijn. Het gaat dan om Open Educational Resources++Open Educational ResourcesLees er meer over (OER), oftewel leermiddelen die auteursrechtelijk gezien zo open zijn dat ze legaal gedeeld, aangepast en hergebruikt kunnen worden. Kennisland ondersteunt pioniers in het onderwijs die vinden dat leerlingen en lessen beter worden door ook het werk van collega’s in te zetten en op hun beurt hun eigen werk en methodes te delen om de lessen van anderen beter te maken.

In veel van de projecten van Kennisland wordt gewerkt met open standaarden. Zo zijn de Leerlingen voor Leerlingen-filmpjes vrij beschikbaar onder een Creative Commons-licentie++Creative CommonsMet een Creative Commons-licentie kunnen makers eenvoudig bepalen onder welke voorwaarden anderen hun werk mogen hergebruiken.. De pioniers brengen elkaar de vaardigheden over die nodig zijn om steeds betere open content aan te maken. E-didactiek staat nog in de kinderschoenen, Kennisland spant zich in om deze hele manier van denken en lesgeven een boost te geven.

Hoe openen we het onderwijs?

Kennisland signaleert“Open Education Resources and other communication tools can help improve and expand teacher training and professional development—a huge opportunity in countries grappling with large teacher shortages and under-educated teachers.” Arne Duncan (US sec of ed) verschillende elementen waaraan gewerkt kan worden om van open onderwijs de echte aanjager te laten worden van hoge kwaliteit in het Nederlandse onderwijs. Zo kunnen we nog grote stappen maken in de digitale infrastructuur van scholen. Digitaal lesmateriaal is niets waard als het internet plat ligt bij het inloggen van 30 leerlingen. Ook moeten we de docent en leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van de noodzakelijke digitale skills. Goed zijn met computers wil niet zeggen dat je ook goed digitaal les kan geven – daarvoor moeten we leren en stappen maken in de e-didactiek. Tot slot is het noodzakelijk om materiaal open te maken voor (her)gebruik. Daarom werken we samen met scholen om een open beleid op te stellen voor het gecreëerde materiaal, en helpen we ze met het vinden van al beschikbaar materiaal. Een van de uitkomsten hiervan is een model-auteursrechtenbeleid++Model-auteursrechtenbeleidLees hier meer over het modelbeleid dat we samen schreven met de iScholengroep. voor middelbare scholen in Nederland.

Meer over wat Kennisland doet en wil doen in het open van het onderwijs? Mail Lisette Kalshoven (lk@kl.nl)

Opinie
Copyright & education: innovation made difficult

Opinie
Open textbooks are a way forward in education

Read more

Waarom is het delen van materiaal belangrijk?

OER and Copyright: mapping exempted uses in Europe

Can a teacher with no legal background determine alone whether a certain use of material is allowed or not in his/her country? Read the report

– Open Educational Resources Policy in Europe

Opinie
Creating the copyright problem for teachers

Read more

Trendrapport Open Educational Resources 2013

Het Trendrapport Open Educational Resources 2013 beschrijft de trends op het gebied van open educational resources (OER) en open onderwijs in binnen- en buitenland, geschreven vanuit de context van het Nederlandse hoger onderwijs.

– Surf

Opinie
6 OER myths busted

Read more

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/meer-open-onderwijsmateriaal/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/meer-open-onderwijsmateriaal/