City Deal Kennis Maken: de stad als leeromgeving

In de ‘City Deal Kennis Maken’ werken negentien Nederlandse steden aan het versnellen en versterken van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen. Kennisland ondersteunt de City Deal bij het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen en bij het bouwen van een lerend kennisnetwerk.


Website
agendastad.nl/citydeal/kennismaken/
header_img
Dance battle

Tanz die Toleranz

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
Tanz die Toleranz
2018

Steden en kennisinstellingen zijn innig met elkaar verbonden, maar de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kan nog beter. In de ‘City Deal Kennis Maken’ van Agenda Stad werken negentien steden aan het versterken van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen. Kennisland ondersteunt de City Deal bij het organiseren van twee landelijke kennisdelingsdagen, en bij het stimuleren van kennisuitwisseling tussen betrokken bestuurders, docenten en studenten. Dat doen we door hun ervaringen en lessen te verzamelen, en te bouwen aan een lerend landelijk kennisnetwerk.

Agenda Stad is een samenwerking van het Rijk, steden en maatschappelijke partners om groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te bevorderen. Door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke opgaven wordt er aan deze doelstelling gewerkt. In de City Deals worden bovengenoemde spelers aan elkaar verbonden en worden samenwerkingsafspraken verankerd. Inmiddels zijn er tal van City Deals in uitvoering, bijvoorbeeld rondom klimaatadaptatie, voedsel en inclusiviteit.
Om de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken, hebben steden baat bij het beter benutten van de kennis en het talent die er op de hogeronderwijsinstellingen in overvloed aanwezig zijn.

‘City Deal Kennis Maken’: versterking van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen

In de ‘City Deal Kennis Maken’ werken negentien Nederlandse steden++Groeiend netwerk van stedenIn de komende periode zullen nog meer steden instromen bij de City Deal Kennis Maken. Benieuwd naar welke steden dat zijn? Houd de website van de City Deal in de gaten. – Amsterdam, Nijmegen, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen – aan het tot stand brengen van een versnelling en versterking van de samenwerking tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s. Want om de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken, hebben steden baat bij het beter benutten van de kennis en het talent die er op de hogeronderwijsinstellingen in overvloed aanwezig zijn. Tegelijkertijd hebben onderzoekers en studenten ook veel te leren van en met de stad. Kennisland is gevraagd om te ondersteunen bij het organiseren van twee landelijke kennisdelingsdagen in juni en november 2018, en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen.

Bouwen aan een landelijk kennisnetwerk

Tijdens de twee landelijke kennisdelingsdagen verdiepen we ons samen met de mensen die een brug slaan tussen kennisinstellingen en de stad in de uitdagingen die zij tegenkomen, lessen die ze leerden, en mogelijkheden voor bijvoorbeeld het opschalen van de projecten waarbij de stad als rijke leeromgeving wordt benut. In aanloop naar en in navolging van de twee kennisdelingsdagenWe organiseren expertmeetings, waar ambtenaren, docenten en studenten elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Zo bouwen we aan een levendig en lerend landelijk kennisnetwerk. nemen we interviews++Interviews met bruggenbouwersBekijk bijvoorbeeld  hier de interviews die we afnamen met enkele trekkers van plekken in de stad waar de praktijk en het onderwijs elkaar ontmoeten. af met deze bruggenbouwers. Dit zijn onder andere verbinders binnen de gemeente en kennisinstellingen, initiatiefnemers van projecten waar de praktijk en het onderwijs elkaar ontmoeten, docenten en studenten. De ervaringen en lessen die we op die manier verzamelen, delen we via de website en de nieuwsbrieven van de ‘City Deal Kennis Maken’ met een groeiend netwerk van betrokkenen. Daarnaast organiseren we expertmeetings, waar ambtenaren, docenten en studenten elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Zo bouwen we aan een levendig en lerend landelijk kennisnetwerk.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van de City Deal Kennis Maken? Houd dan de website in de gaten of geef ons een seintje als je je wil inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/city-deal-kennis-maken-de-stad-als-leeromgeving/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/city-deal-kennis-maken-de-stad-als-leeromgeving/