Spring High Expeditie

We gaan in Amsterdam Nieuw-West op expeditie met leerlingen, leraren, ouders, buurtbewoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen, op zoek naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken in het klein.


header_img
Spring High Expeditie

Samen met leerlingen op expeditie!

Maker: Betul Arslan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download
Samen met leerlingen op expeditie!
2016 - 2017

Hoe kunnen school en buurt samen leren over de uitdagingen van de wijk? Kennisland gaat dit schooljaar met leerlingen en leraren van Spring High in Amsterdam Nieuw-West op expeditie om samen met ouders, buurtbewoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen op zoek te gaan naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken in het klein.

Spring High

Spring High is een nieuw onderwijsinitiatief onder leiding van de schoolbesturen Stichting Westelijke Tuinsteden (po) en Esprit Scholen (po en vo) voor leerlingen tussen de 10 en 16 jaar. Spring High heeft speciale aandacht voor een stevig kerncurriculum waarin digitale vaardigheden, persoonsvorming en burgerschapsvorming een belangrijke positie innemen. Ook is er veel ruimte voor inbreng van leerlingen zelf en aandacht voor gezond leven en bewegen. Er zijn dit schooljaar 40 leerlingenDe stad als leeromgeving: samen op ontdekkingstocht naar grootstedelijke vraagstukken in het klein. gestart.

Expeditie

Geïnspireerd op verschillende onderwijsvernieuwingsprogramma’s++KL en onderwijsKennisland werkt sinds 2008 aan vernieuwing van en vooral met het onderwijs; van grote meerjarige programma’s tot kleinere experimenten. Lees meer en onze social labs++Social labs van KennislandLees hier meer over onze social labs. in binnen- en buitenland zet Kennisland samen met Spring High de Spring High Expeditie op. Hiermee brengen we de methodiek van onze social labs in de onderwijspraktijk. Tijdens de Expeditie trekken leerlingen en docenten Amsterdam Nieuw-West in om samen met andere betrokkenen (ondernemers, gemeente, buurtbewoners, maatschappelijke organisaties) op zoek te gaan naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken. Dit schooljaar staan drie vragen centraal die relevant zijn voor Spring High en voor Nieuw-West:

  • Hoe krijgen we kinderen in Nieuw-West in beweging?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de wijk schoner wordt?
  • Hoe krijgen we meer toeristen++Meer toeristen?Hoewel het centrum van Amsterdam volgens velen te toeristisch wordt, zijn in Amsterdam Nieuw-West nauwelijks toeristen te vinden. Dat is jammer, omdat dit stadsdeel veel mooie en interessante plekjes kent. Het zou goed voor het stadsdeel zijn en voor de spreiding van het toerisme in de stad om meer mensen naar Nieuw-West te trekken. naar Amsterdam Nieuw-West?

Door leerlingen over en met de buurtEr wordt door de Expeditie een lerende gemeenschap gebouwd rondom de school en andere betrokkenen in de wijk. aan maatschappelijke vraagstukken te laten werken, oefenen ze met het doen van onderzoek, leren ze over de buurt waarin ze leven, ontdekken ze concrete oplossingen die de leefbaarheid in hun buurt kunnen verbeteren én proberen ze deze oplossingen uit. Tegelijkertijd wordt er door de Expeditie een lerende gemeenschap gebouwd rondom de school en de andere betrokkenen in de wijk: leren gebeurt niet alleen in de school, maar juist ook daarbuiten, samen met de buurt. Zo voegt de Spring High Expeditie maatschappelijke waarde toe aan de buurt die verder reikt dan het onderwijs.

Wil je ook een expeditie starten in jouw buurt of op jouw school, dan denken we graag mee!


Blog Spring High Expeditie/D

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook: 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/spring-high-expeditie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/spring-high-expeditie/