Meer vernieuwend vermogen in het Onderwijs

Om daadwerkelijk het lerend en vernieuwend vermogen van leerlingen, leraren en scholen te versterken, zou onderwijsvernieuwing deel moeten uitmaken van het takenpakket van leraren en schoolleiders, én een vast onderdeel in het schoolbeleid vormen.

Meer vernieuwend vermogen in het <span>Onderwijs</span>
Schooltassen aan de kapstok

Schooltassen aan de kapstok.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Iedereen wil goed onderwijs. En om goed onderwijs te realiseren, moet er een blijvende dialoog plaatsvinden tussen het onderwijs en de samenleving. Veel projecten die als doelstelling hebben om het onderwijs te vernieuwen, vinden echter los van de dagelijkse onderwijspraktijk plaats. Om daadwerkelijk het lerend en vernieuwend vermogen van leerlingen, leraren en scholen te versterken, zou onderwijsvernieuwing deel moeten uitmaken van het takenpakket van leraren en schoolleiders, én een vast onderdeel in het schoolbeleid vormen.

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het is een grote uitdaging om van vernieuwingsprojecten tot permanente verandering te komen, laat staan om van ruimte voor vernieuwing de standaard te maken.Er bestaan er veel programma’s, projecten, netwerken, inspiratiesessies en andere pogingen tot sectorbrede verbetering. In veel gevallen ontstaat er wel reuring, maar verandert er uiteindelijk maar weinig. Het onderwijs heeft iets weg van een mammoettanker die maar heel moeilijk van koers te veranderen is. Wat is er nodig om de koers te verleggen?

Kennisland werkt sinds 2008 aan vernieuwing met het onderwijs. Van grote meerjarige programma’s tot kleinere experimenten. We praten mee over beleid (bijvoorbeeld over De Lerarenagenda), maar ontwikkelen zelf ook programma’s en voeren ze uit samen met scholen (InnovatieImpuls Onderwijs), leraren (Onderwijs Pioniers) schoolleiders (Vernieuwend leiderschap po) en studenten (Innovatiesafari PABO Zwolle).

Op basis van deze ervaringen is onze overtuiging dat effectieve en duurzame verandering niet voortkomt uit een eenzijdige focus op het beleid, de leraar, de schoolleider of de leerling. Ook ontstaat vernieuwing niet door het invoeren van nieuwe concepten, producten of technologieën. OnderwijsEffectieve en duurzame verandering komt niet voort uit een eenzijdige focus op het beleid, de leraar, de schoolleider of de leerling. echt vernieuwen begint bij het stellen van de vraag waar het onderwijs toe dient. Dit is een vraag die niet door één persoon of één groep kan worden beantwoord. Het is een maatschappelijke vraag, waarbij alle partijen betrokken++OnderwijsheldenIn het boek ‘Onderwijshelden’, werpen 58 praktijkverhalen van onderwijsvernieuwers een nieuw licht op het Nederlandse onderwijs.
moeten zijn. Er zijn acties nodig die de dialoog stimuleren, het experiment mogelijk maken en die lastige vragen niet uit de weg gaan. Niet eenmalig, maar elke dag opnieuwOnderwijsvernieuwing zou geen los project moeten zijn, maar een vast onderdeel van de schoolcultuur..

Wat vinden wij goed onderwijs?

Onderwijsvernieuwing kan en moet beter vinden wij en start met de vraag: ‘wat is goed onderwijs?Wij denken dat het onderwijs meer gericht moet zijn op het ontplooien van individuele talenten, want dat is nodig in onze kennissamenleving.

Goed onderwijs draait volgens ons om:

 • Niet alleen ‘iets’ leren, maar vooral ook ‘leren’ leren
  Leerlingen, maar ook leraren, schoolleiders en beleidsmakers moeten worden aangesproken op hun lerend vermogen. LerenOnderwijs waarbij ‘leren’ leren niet centraal staat, is in strijd met zichzelf. is veel meer dan cognitieve kennisoverdracht op individueel niveau, het is vooral een gemotiveerde, onderzoekende en ondernemende houding. Onderwijs waarbij ‘leren’ leren niet centraal staat, is in strijd met zichzelf.
 • Opleiden voor de samenleving
  Het onderwijssysteem staat nu nog te veel in het teken van het opleiden voor een klassieke arbeidsmarkt, terwijl deze steeds sneller verandert. Centraal meetbare en economisch meetbare resultaten staan centraal. Zo wordt niet alleen het lerend vermogen geremd, maar ook de passie van leerlingen en leraren uit het onderwijs verdreven. Onderwijs moet jonge mensen ondersteunen op weg naar een waardevolle rol in de samenleving. Dit vereist veel ruimte voor creativiteit, sociale ontwikkeling, kritisch denken en handelen, eigen initiatief en nieuwe vormen van samenwerken++21st century skillsLees meer over deze skills..
 • Weg met de wasstraat
  One size fits all-onderwijs remt talent en ontwikkeling. Het onderwijs is geen fabriek die de rollen en verhoudingen in de samenleving reproduceert. Onderwijs zou juist moeten leiden tot gelijke kansen op ontwikkeling. Onderwijs is een springplankOnderwijs is een springplank naar een samenleving waarin iedereen naar eigen inzicht waardevol kan functioneren. naar een samenleving waarin iedereen naar eigen inzicht waardevol kan functioneren.

Wat wij doen voor goed onderwijs:

 • Ondersteunen en bijeenbrengen van vernieuwers
  Voor onderwijsvernieuwing gelden geen blauwdrukken. Wel is er al een hoop uitgeprobeerd en kunnen we lessen trekken uit eerdere ervaringen. De mensen die al in de praktijk aan het vernieuwen zijn, brengen we bijeen en versterken we. We ondersteunen potentiële onderwijsvernieuwers++Amsterdamse Onderwijs ChallengeLees meer over onze zoektocht naar nieuwe schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen. met kennis en competenties en bieden hen een podium. Lees meer over hoe we dit doen.
 • Experimenteren op en met scholen
  Vernieuwing heeft experimenteerruimte binnen én buiten bestaande systemen nodig om te komen tot nieuwe inzichten. Kennisland heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het vormgeven en ontwikkelen van zulke experimenteerruimtes op en tussen scholen. Lees meer over hoe we dit doen.
 • Opleiden van ambitieuze schoolleiders
  Leraren zijn cruciaal bij de ontwikkeling van het primaire onderwijsproces. Daarom hebben zij leidinggevenden nodig die voorwaarden en ruimte scheppen om dit mogelijk te maken. Leidinggeven aan een vernieuwende organisatie vraagt om nieuwe competenties en attitudes. Wij dagen schoolleiders uit zich hierin verder te ontwikkelen. Lees meer over hoe we dit doen.

 

Meer informatie: Kimon Moerbeek (km@kl.nl)

Publicaties | Nieuwsberichten | Opiniestukken | Projecten | Events