Bootcamp Kansrijk MBO:
7 adviezen voor gelijke kansen op het mbo

Tijdens de bootcamp ‘Kansrijk MBO’ deelden mbo-studenten, -docenten, beleidsmakers, bestuurders, opleidingsmanagers en andere betrokkenen van het mbo hun (persoonlijke) ervaringen en inzichten over gelijke kansen op het mbo. In deze publicatie vind je de zeven adviezen die deze ervaringsdeskundigen voor het ministerie van OCW hebben.

Download
Publicatie
header_img
Kansrijk MBO

Illustraties in de publicatie: Madeleine van der Raad

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Illustraties in de publicatie: Madeleine van der Raad
9 december 2019

Lees de publicatie

In oktober kwamen bijna veertig betrokkenen van het mbo samen tijdens de bootcamp ‘Kansrijk MBO’++Kansrijk MBOLees hier meer over het project Kansrijk MBO. : onder andere mbo-studenten, -docenten, directeuren en ambtenaren deelden hun ervaringen met gelijke kansen op het mbo. Ze formuleerden nieuwe ideeën die bijdragen aan een toekomst waarin mbo-studenten een hogere verwachting hebben van zichzelf en hun kansen, en de stappen kunnen zetten die ze willen zetten. In deze publicatie delen we de belangrijkste inzichten, zeven adviezen voor gelijke kansen op het mbo én persoonlijke verhalen++Op de zeepkistOnderdeel van de bootcamp was ‘het zeepkist-moment’ waarin deelnemers op de zeepkist mochten staan om de groep een vraag te stellen, of een inzicht of verhaal te delen. Vier dappere deelnemers hebben daar gebruik van gemaakt en hun persoonlijk verhaal vind je terug in deze publicatie. van deelnemers.

De afgelopen jaren heeft de directie MBO van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap veel aandacht besteed aan het creëren van gelijke kansen op het mbo. Bijvoorbeeld door toegang tot het mbo te vergroten (denk aan de introductie van het toelatingsrecht++ToelatingsrechtMet de invoering van het toelatingsrecht per 1 augustus 2017 heeft iedere mbo-student die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt voor één of meer beroepsopleidingen het recht toegelaten te worden tot de opleiding van diens eerste voorkeur.) en financiële belemmeringen weg te nemen. In dit project lag de nadruk op het genereren van nieuwe ideeën met betrekking tot het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van mbo-studenten, en de perceptie van anderen. Hoe zorgen we ervoor dat mbo’ers worden gezien, erkend en gewaardeerd door henzelf en de rest van de samenleving?Hoe zorgen we ervoor dat mbo’ers worden gezien, erkend en gewaardeerd door henzelf en de rest van de samenleving? En hoe zorgen we ervoor dat mbo-studenten hun kansen goed inschatten, zodat ze zich ontwikkelen op een manier die bij hen past?

Tijdens een kennismaking en een intensief weekend gingen we op zoek naar antwoorden. We deden waarderend onderzoek++Waarderend onderzoekAan de hand van de stappen van waarderend onderzoek (definiëren, ontdekken, dromen, ontwerpen en verwezenlijken) vroegen we de deelnemers hun persoonlijke ervaringen en associaties met kansengelijkheid om te zetten in een advies voor de directie MBO. Lees meer over de aanpak in de publicatie. en vroegen de deelnemers om hun persoonlijke ervaringen, meningen, gevoelens en standpunten te delen over erkenning, waardering en het herkennen van talenten op het mbo. Op basis van die uitwisseling onderzochten de deelnemers wat al goed gaat, wat beter kan en waar ze van dromen op het mbo. Ze vertaalden vervolgens hun dromen naar adviezen voor het vergroten van kansen op het mbo. Zeven teams schreven een adviesbrief met daarin wat mbo-studenten, mbo-scholen en de directie MBO kunnen doen om gelijke kansen op het mbo te vergroten. De directie MBODeelnemers vertaalden hun dromen naar adviezen voor het vergroten van kansen op het mbo. gebruikt deze adviezen voor het bepalen van zijn beleidskoers op het thema kansengelijkheid.

In onze publicatie ‘Adviezen voor gelijke kansen op het mbo’ lees je meer over het doel en de aanpak van dit project, de belangrijkste inzichten (rode draden) met betrekking tot gelijke kansen op het mbo, de zeven adviesbrieven geschreven door de deelnemers en persoonlijke verhalen die plenair zijn gedeeld.

Ben jij betrokken bij het mbo en/of werkzaam op een mbo-school, en wil jij je inzetten voor gelijke kansen op het mbo? Neem dan contact op met Dennis van den Berg via db@kl.nl of Stéphanie van der Raad via sr@kl.nl. Wij denken graag met je mee! 

Lees de publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/bootcamp-kansrijk-mbo-7-adviezen-voor-gelijke-kansen-op-het-mbo/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/bootcamp-kansrijk-mbo-7-adviezen-voor-gelijke-kansen-op-het-mbo/