Vragen en knelpunten rondom nieuwkomers- onderwijs

Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen is ingewikkeld. Kennisland organiseerde daarom samen met LOWAN-PO en de makers van ‘De kinderen van juf Kiet’ in twee regio’s het project ‘Pionieren in het nieuwkomersonderwijs’. Het doel was om de onderlinge samenwerking in de regio te versterken door lokale knelpunten en de vragen van professionals centraal te stellen. Lees de evaluatie met aanbevelingen voor de toekomst van nieuwkomersonderwijs.

Download
Publicatie
header_img
Fatima droomt ervan om dokter te worden

Syrische en Libanese kinderen in de Klas.

Maker: Department for International Development

Rechten:

Original

Download
Syrische en Libanese kinderen in de Klas.
6 januari 2020

Download publicatie

Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen is ingewikkeld: nieuwkomersleerlingen komen uit verschillende landen, spreken verschillende talen, hebben veelal behoefte aan een traumasensitieve benadering en verhuizen regelmatig voordat ze een vaste verblijfplaats hebben of uitgeprocedeerd zijn. Leraren worden door de bijkomende organisatorische complexiteit bovendien geconfronteerd met een veranderende en onzekere werkomgeving. De professionals vinden vaak zelf het wiel uit, terwijl er overal in Nederland allerlei goede voorbeelden zijn en er veel van elkaar geleerd kan worden. 

In samenwerking met LOWAN-PO en de makers van De kinderen van juf Kiet++Juf KietPeter en Petra Lataster wonnen in 2017 een Gouden Kalf voor beste lange documentaire met De kinderen van juf Kiet. De docu is hier te zien., organiseerde Kennisland in twee regio’s het project Pionieren in het nieuwkomersonderwijs++ProjectLees hier meer over het project.. Het doel: een lerende gemeenschap rondom nieuwkomersonderwijs vergroten en verstevigen. Door leraren, opleiders en relevante organisaties per regio samen te brengen, stelden we deze professionals in staatDe professionals vinden vaak zelf het wiel uit, terwijl er overal in Nederland allerlei goede voorbeelden zijn en er veel van elkaar geleerd kan worden. om van elkaars kennis, ervaringen, best practices en worstelingen te leren. Het doel was om de onderlinge samenwerking in de regio te versterken door lokale vraagstukken op bijeenkomsten centraal te stellen. 

Lees in deze publicatie welke vragen er leven onder professionals in het nieuwkomersonderwijs, zoals ‘Hoe waarborg ik de kwaliteit in het nieuwkomersonderwijs, als de praktijk steeds verandert?’ en ‘Hoe ga ik om met niveauverschillen in één klas?’. De vragen hebben we geherformuleerd naar ontwikkelvragen die actiegericht zijn. Hoe kun je een vraag ‘lerend’ stellen, en onderzoeken wat je eigen rol en die van je collega’s (op de eigen school of elders) is bij het beantwoorden van vragen en het zoeken naar oplossingen? En ook belangrijk: hoe kun je in de eigen praktijk gaan experimenteren met oplossingen op kleine schaal?

Tijdens de bijeenkomsten signaleerden we een sterke behoefte aan netwerken en het uitwisselen van kennis tussen scholen, én aan eenduidig beleid. 

Kennisland werkt al meer dan tien jaar in het Nederlandse onderwijsveld en we dachten de complexiteit van het onderwijs te kennen. Maar dat wordt nu gerelativeerd door wat we in het nieuwkomersonderwijs hebben geleerd.Kennisland werkt al meer dan tien jaar in het Nederlandse onderwijsveld en we dachten de complexiteit van het onderwijs te kennen. Maar dat wordt nu gerelativeerd door wat we in het nieuwkomersonderwijs hebben geleerd. De doelgroep van nieuwkomerskinderen en hun families die vaak moeten verhuizen, de culturele verschillen, de onzekerheid door een continu veranderende instroom, de veelheid aan methodes, het openen en sluiten van scholen, de verschillen tussen regio’s, de overgang van po naar vo, gezinnen die worden uitgezet en de impact die dat heeft op achterblijvende kinderen en leraren. Het heeft onze ogen geopend en ons hart geraakt. 

Lees de evaluatie met aanbevelingen voor de toekomst van nieuwkomersonderwijs.

Download publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/vragen-en-knelpunten-rondom-nieuwkomersonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/vragen-en-knelpunten-rondom-nieuwkomersonderwijs/