Aardgasvrij wonen, waarom doe je dat (niet)?

Nederlandse gemeenten moeten vol aan de bak om het klimaatakkoord van Parijs te halen. In 2050 moet de CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen 0 zijn. Daarvoor moeten woningen op grote schaal energieneutraal en aardgasvrij gemaakt worden. Hoe zorgen we dat alle soorten bewoners deel kunnen nemen aan deze energietransitie? Kennisland deed onderzoek voor het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en deelt de conclusies en inzichten in de publicatie ‘Aardgasvrij wonen, waarom doe je dat (niet)?’.

Download
Publicatie
header_img
Aardgasvrij wonen

Publicatie 'Aardgasvrij wonen, waarom doe je dat (niet)?'

Maker: Kennisland

Rechten:

Klik op het plaatje om de publicatie te downloaden
24 januari 2020

Kennisland deed in opdracht van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving++Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving Het OFL zet zich in voor samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving, op het gebied van bijvoorbeeld de klimaatcrisis, de energietransitie, mobiliteitsproblemen, krimp en grotestadsproblematiek. Zie verder  onderzoek++SamenwerkingKennisland werkte in dit onderzoek samen met Rolinka Kattouw van Oostwest. naar de beweegredenen van bewoners om aardgasvrij te wonen, of om dat juist niet te doen. Daarnaast was de vraag wat bewoners helpt of belemmert bij het aardgasvrij maken van hun woning. 

Wel willen maar niet kunnen

Bij de start van dit onderzoek++Het onderzoekLees hier meer over het onderzoek. was onze hypothese dat voor veel mensen geldt dat zij wel mee willen doen aan de energietransitie, maar dat zij niet mee kunnen doen. We hebben gedurende het onderzoek ruim dertig mensen (bewoners en professionals) gesproken en een schat aan kennis opgedaan over waarom mensen ervoor kiezen om hun woning aardgasvrij te maken, of waarom zij dat tot op heden niet gedaan hebben. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen onze aanname. 

ZZelfs voor mensen die wij als ‘empowered’ beschouwen blijkt de overstap naar aardgasvrij wonen behoorlijk complex te zijn. elfs voor mensen die wij als ‘empowered’++EmpowermentIn het onderzoek noemen we datgene wat mensen bekrachtigt ‘empowerment’. Zo kan het oprichten of lid worden van een energiecoöperatie gezien worden als (een proces van) empowerment. Belangrijke elementen die bijdragen aan empowerment zijn bijvoorbeeld toegang tot informatie, geld, sociale netwerken en grondstoffen en het vermogen en de bereidheid om deze middelen in te zetten. beschouwen blijkt de overstap naar aardgasvrij wonen behoorlijk complex te zijn. Met name de mogelijkheden en de directe omgeving van de woning, de toegang tot technische kennis en financiële middelen, iemands netwerk, en de bereidheid en competenties om deze in te zetten, blijken bepalend te zijn. De inzichten uit dit onderzoek kunnen overheden en andere betrokken partijen helpen om bewoners op de juiste wijze te ondersteunen bij de stappen die zij moeten zetten op weg naar aardgasvrij wonen.

 

Download publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/aardgasvrij-wonen-waarom-doe-je-dat-niet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/aardgasvrij-wonen-waarom-doe-je-dat-niet/