Pioniers in nieuwkomers -onderwijs

Onderwijs voor nieuwkomers vormt een complex vraagstuk. In veel opzichten is het pionieren. Kennisland gaat pioniers in het nieuwkomersonderwijs begeleiden om aan de hand van lokale vraagstukken van elkaar te leren en zo regionale netwerken te versterken.


header_img
Syrische en Libanese kinderen in de klas

Maker: Adam Patterson/Panos/DFID

Rechten:

Original

Download
2018 - 2019

Er is een aantal redenen waarom onderwijs aan kinderen van vluchtelingen ingewikkeld is. Zo is er een grote diversiteit aan soorten nieuwkomersleerlingen en de scholen waar zij les krijgen. Van leraren vraagt het ervaring, lef, interculturele vaardigheden en improvisatievermogen om een veilig leerklimaat te creëren voor deze kinderen. Kennisland werkte al eerder aan slimmer nieuwkomersonderwijs++Eerder op dit terreinKennisland organiseerde eerder in samenwerking met LOWAN twee bijeenkomsten. Nu ligt de nadruk vooral op het versterken van regionale lerende netwerken. en gaat nu verder met het ondersteunen van pionierende leraren in het nieuwkomersonderwijs.

De complexiteit wordt vergroot doordat kinderen regelmatig verhuizen voordat ze een vaste verblijfplaats hebben of uitgeprocedeerd zijn. Zo kan het voorkomen dat een kind tijdens de eerste twee jaar in Nederland zes verschillende gemeenten en scholen ziet. Leraren worden door de bijkomende organisatorische complexiteit op hun beurt regelmatig geconfronteerd met een veranderende en onzekere werkomgeving. Met als gevolg dat veel scholen in het nieuwkomersonderwijs op hun eigen manier aan het pionieren zijn. De scholen vinden vaak zelf het wiel uit, terwijl er in het land allerlei goede voorbeelden zijn en er veel van elkaar geleerd kan worden.Scholen en gemeenten vinden vaak zelf het wiel uit, terwijl er in het land allerlei goede voorbeelden zijn en er veel van elkaar geleerd kan worden. Hetzelfde geldt voor gemeenten en andere (regionale) instanties die zich inzetten voor een zo goed mogelijke facilitering van nieuwkomersonderwijs.

De Onderwijsraad concludeerde vorig jaar dat vluchtelingen onvoldoende toegang hebben tot scholen, opleidingen en cursussen++OnderwijsraadLees hier het rapport van de Onderwijsraad over nieuwkomersonderwijs. en dat de kwaliteit en de organisatie van het nieuwkomersonderwijs beter moeten. De Onderwijsraad adviseert tot het inrichten van “flexibele regionale netwerken die snel en efficiënt ingeschakeld kunnen worden: in ‘ruststand’ vervult eenieder vooral zijn reguliere werkzaamheden, maar op het moment dat het nodig is wordt het netwerk geactiveerd.”

Regionale netwerken versterken

Kennisland gaat in twee verschillende regio’s (Noord- en Oost-Nederland) de lerende gemeenschap rond nieuwkomersonderwijs een impuls geven en uitbouwen. We brengen leraren, opleiders en relevante organisaties per regio bijeen en stellen hen in staat om van elkaars kennis, ervaringen, best practices en worstelingen te leren.We brengen leraren, opleiders en relevante organisaties per regio bijeen en stellen hen in staat om van elkaars kennis, ervaringen, best practices en worstelingen te leren. We versterken de onderlinge samenwerking in de regio gebaseerd op vraagstukken die lokaal spelen.

Documentaire ‘De kinderen van juf Kiet’ als leidraad

Goede documentaires verrijken het leven van hun kijkers. Ze hebben het vermogen om mensen te engageren en met elkaar te verbinden. Ze kunnen gemeenschappen versterken en dragen bij aan een lerende  samenleving. Zo heeft de documentaire De kinderen van juf Kiet++Juf KietPeter en Petra Lataster wonnen in 2017 een Gouden Kalf voor beste lange documentaire met De kinderen van juf Kiet. De docu is hier te zien. veel losgemaakt sinds de première in 2016. Vooral vanuit het nieuwkomersonderwijs is er veel interesse om de film, of fragmenten ervan, in te zetten in gesprekken over dit onderwerp. Daarom werken we in dit project samen met de makers van de documentaire, Lataster Films. We koppelen scènes van Juf Kiet aan discussievragen en maken een gespreksleidraad die meer context biedt en uitnodigt om kennis en ervaringen te delen. De lokale vraagstukken die in de regio’s naar voren komen bepalen de keuze van de scènes. Het materiaal wordt gebundeld en publiek beschikbaar gemaakt aan het eind van het project.

Heb je interesse in onze aanpak of wil je zelf een nieuwkomerspioniersnetwerk oprichten in je schoolbestuur of regio? Neem dan contact met ons op! We delen graag de kennis die we in dit programma opdoen.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/pioniers-in-nieuwkomersonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/pioniers-in-nieuwkomersonderwijs/