Slimmer nieuwkomers- onderwijs

Hoe zorgen we voor kwalitatief goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen? Hoe maken we beter gebruik van de expertise en kennis die er op dit thema al is en hoe kunnen we het veld slimmer organiseren?


header_img
Juf Kiet

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.

Maker: Lataster Films

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.
2016 - 2017

Geïnspireerd op onze onderwijsprogramma’s++KL en onderwijsZoals Onderwijs Pioniers en Waaghalzen. werken we samen met LOWAN++LOWANLOWAN adviseert scholen in po en vo over onderwijs aan nieuwkomers, de wet- en regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. De LOWAN-adviseurs zijn daarnaast het aanspreekpunt van overheid en organisaties die te maken hebben met het onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. aan het verbeteren van nieuwkomersonderwijs++NieuwkomersonderwijsOnderwijs aan migranten- en vluchtelingenkinderen.. We organiseren leerbijeenkomsten zodat leerkrachten met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen en samen kunnen onderzoeken hoe ze nog beter onderwijs aan deze specifieke doelgroep kunnen geven.

De pilot start binnen LOWAN-regio’s Friesland en Drenthe, Noord-Holland en Utrecht. Tijdens leerbijeenkomsten prikkelen we de leerkrachten om kennis met elkaar te delen en samen te werken aan een infrastructuur van samen leren en ontwikkelen.We prikkelen leerkrachten om kennis met elkaar te delen en samen te werken aan een infrastructuur van samen leren en ontwikkelen. We stimuleren persoonlijk leiderschap, professionaliteit en een cultuur van effectief praktijkkennis opbouwen en uitwisselen.

De Kinderen van juf Kiet

In het programma werken we samen met gerenommeerde filmmakers Petra en Peter van Lataster Films. Tijdens de leerbijeenkomsten maken we gebruik van filmbeelden uit hun nieuwste documentaire De Kinderen van juf Kiet++Juf Kiet op FacebookLike de Kinderen van juf Kiet-Facebookgroep. Je vindt daar ook meer informatie over de film en vertoningen bij jou in de buurt. , die op 19 november 2016 in première gaat op IDFA++IDFA‘De kinderen van juf Kiet’ is genomineerd voor de internationale competitie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). en daarna in het hele land te zien is in de bioscoop. In 2017 wordt de documentaire door de KRO/NCRV uitgezonden. De filmfragmenten uit de klas van juf Kiet Engels en haar leerlingen gebruiken we als conversation starter over aspecten en vaardigheden die bij nieuwkomersonderwijs komen kijken.

Leraren zijn ambassadeurs

We geloven dat er al zoveel kennis en ervaring voorhanden is, dat kennisdeling binnen en tussen scholen cruciaal is om nieuwkomersonderwijs in Nederland naar een hoger plan te tillen. Daarom werken we aan versterking van lerende netwerken door de leraren zelf ambassadeurs te maken. Zij nemen hun collega’s op de verschillende scholen daarin mee.

Heb je interesse in onze aanpak of wil je zelf een nieuwkomerspioniersnetwerk inrichten op in je schoolbestuur of regio? Neem dan contact met ons op! We delen graag de kennis die we in dit programma opdoen.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/slimmer-nieuwkomersonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/slimmer-nieuwkomersonderwijs/