Onderwijs- vernieuwing Waaghalzen van Westelijke Tuinsteden

Leraren van Stichting Westelijke Tuinsteden werken aan vernieuwing en eigen talent met ondersteuning van een intern innovatiefonds.


2014 - 2018

Geïnspireerd op het programma Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersOnderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een lerend netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pionierstrofee. Lees meer werkt Kennisland met Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam aan het vernieuwend vermogen van haar leraren. Onder de titel ‘Waaghalzen van STWT’ krijgt een selectie van leraren, met ondersteuning van een door de stichting gefaciliteerd innovatiefonds, de kans om te werken aan eigen ideeën en met elkaar te onderzoeken hoe vernieuwing tot stand kan worden gebracht.

Binnen een lerend netwerk van ‘mede-waaghalzen’ werken ze aan een eigen initiatief om hun werkomgeving te verbeteren, ontwikkelen ze hun persoonlijk leiderschap in de praktijk, en betrekken en inspireren ze tegelijkertijd hun collega’s en leerlingen. Op deze manier worden persoonlijk leiderschap, professionaliteit en een cultuur van samen leren en ontwikkelen in de organisatie gestimuleerd.

Samen met STWT probeert Kennisland op deze manier vernieuwing van het onderwijs++Onderwijs- vernieuwingLees meer over pionieren in het onderwijs door leraren. weer van onderop en uit de scholen zelf te laten ontstaan en tegelijkertijd te werken aan meer uitwisseling tussen de verschillende scholen. De vernieuwende leraren worden ambassadeurs van vernieuwing en nemen hun collega’s daarin mee. Het uitgangspunt is dat dit programma bijdraagt aan een organisatiecultuur waarbij het potentiële talent gekoesterd en gestimuleerd wordt en er een duidelijke boodschap naar alle medewerkers uitgaat dat ambitie en initiatief ruimte en ondersteuning krijgt.

Ook een eigen innovatiefonds inrichten op uw schoolbestuur?

Schoolbesturen die geïnteresseerd zijn in deze aanpak worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen. We delen graag de kennis die we in dit programma opdoen.

STWT mannetje met paraplu
STWT mannetje met paraplu

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/onderwijsvernieuwing-waaghalzen-van-westelijke-tuinsteden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/onderwijsvernieuwing-waaghalzen-van-westelijke-tuinsteden/