Hivos Learning Community: leren in 6 tijdzones tegelijk

KL geeft de ondersteuning van vernieuwers vorm in een online leer- en ontwikkelnetwerk, de Hivos Learning Community. Dat netwerk bestaat uit 20 semi-finalisten van de Hivos Social Innovation Award uit 16 landen, twaalf ervaren vernieuwers uit het veld die live webinars verzorgen en vier coaches uit Latijns-Amerika, West-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten en Azië.


header_img
Online leeromgeving via Slack

Specifiek voor deze groep heeft KL een online leeromgeving ontwikkeld binnen het platform Slack.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Specifiek voor deze groep heeft KL een online leeromgeving ontwikkeld binnen het platform Slack.
2014 - 2015

Wereldwijd krijgt het model van Awards, Challenges en Competitions om vernieuwende ideeën en concepten een podium te geven, steeds meer voet aan de grond. Denk aan onze eigen Radicale vernieuwers (waarover binnenkort meer) en het daarop lijkende Nederland Kantelt van Jan Rotmans. Maar ook de Bloomberg Mayors Challenge en de Social Innovation Competition Europe zijn voorbeelden. De rode draad: niet alleen het podium is belangrijk, maar vooral het leren. Er vindt een transitie plaats waarbij oplossingen voor grote vraagstukken steeds minder door grote instituten, en steeds vaker door kleine initiatieven (bottom-up) worden ontwikkeld. Grote organisaties, waaronder overheden, voelen de urgentie om te leren van deze slagkracht en om de lessen en ervaringen uit het veld te gebruiken om hun eigen impact en relevantie te vergroten.

Hivos is al geruime tijd samenwerkingspartner van KL, met onder meer het lab over labs ‘Lab2’ als resultaat. Hivos gaat net als KL uit van het vertrouwen in het initiatief van mensen en zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Een award is daarom een perfect instrument om rond urgente thema’s vernieuwers te lokaliseren en te ondersteunen. In het ondersteunen delen we de opvatting dat niet één persoon of partij de waarheid (kennis) in pacht heeft, maar dat je juist moet verbinden en een lerend netwerk moet starten. KL geeft daarom de ondersteuning van vernieuwers vorm in een online leer- en ontwikkelnetwerk, de Hivos Learning Community. Dat netwerk bestaat uit 20 semi-finalisten van de Hivos Social Innovation Award++Hivos Social Innovation AwardHivos heeft een competitie uitgeschreven in november waar bijna 400 inzendingen op zijn gekomen. Vervolgens heeft het publiek 145.000 keer gestemd. uit 16 landen, twaalf ervaren vernieuwers uit het veld die live webinars verzorgen en vier coaches uit Latijns-Amerika, West-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten en Azië.

Uitgangspunten voor het programma:

  • We leren van elkaar, van de leiders in het veld, en van experts. Maar het meeste leren we van de rijkheid aan praktijkervaringen uit de groep;
  • Onderling vertrouwen en een open houding zijn de basis van het leren;
  • We gaan geen problemen van buitenaf oplossen, maar richten ons op mensen die betrokken zijn bij het probleem en proberen te begrijpen wat hun belangen en perspectieven zijn;
  • We leggen de lat hoog, maar nemen kleine, behapbare stappen. Wat we leren moet in de eigen, lokale context toepasbaar zijn;
  • We dagen uit om te experimenteren en het idee, product of dienst te testen in de praktijk.

Specifiek voor deze groep heeft KL een online leeromgeving ontwikkeld binnen het platform Slack (een platform speciaal voor communicatie binnen een team, zie plaatje). In deze omgeving bieden we de deelnemers gedurende twee weken ondersteuning in groepen, via hun coaches en webinars over relevante onderwerpen, en geven we ze opdrachten waarmee“Certainly social media plays a vital role in the modern world. But I would like to mention that I operate in a remote location in India where functional literacy is less than 20% and access to internet to less than 5%. We had take help of other simpler ICT tools to disseminate information at the regional level.” ze hun definitieve inzending voor de finale van de Award kunnen verbeteren.

Enkele eerste ervaringen:

  • Slack is een heel bruikbare tool om mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen in groepen maar ze ook plenair of individueel te bedienen;
  • Deelnemers hebben een heel open en lerende houding, waardoor ze sterk op elkaar kunnen leunen met advies, inspiratie en ondersteuning met hun opdrachten;
  • Wat heel leuk is en goed werkt zijn korte video’s waarin deelnemers hun initiatief introduceren en aangeven wat ze willen leren en kunnen bijdragen. Deze video’s blijken een laagdrempelige manier om te delen zodat mensen elkaar goed kunnen vinden;
  • Dagelijkse webinars zorgen voor inspiratie van buiten, geven food for thought en bieden de mogelijkheid voor discussies via Q&A’s.
  • Het programma heeft direct impact naar buiten: deelnemers schrijven korte blogposts die ze onderling uitwisselen en waar ze op kunnen reflecteren, ze starten spontaan een Q&A op Twitter en delen hun blogposts ook op hun eigen website en via social media. Zo ziet de buitenwereld ook wat er gebeurt, waarover geleerd wordt en wordt betrokken;
 

 

Een“It’s great that our team comes from a variety of backgrounds, and yet as the conversation goes so far, we all seem to be dealing with similar questions.” belangrijke ambitie van deze online leeromgeving is het bouwen van een lerende community van sociale vernieuwers. Deze community zal, naast de semi-finalisten, bestaan uit experts, Kennisland en Hivos. We verzorgen gerichte én generieke ondersteuning op de terreinen van financiën en verdienmodellen, sociaal ondernemerschap, sociale innovatie, prototyping, politiek conflict, communicatie++CommunicatieReclamebureau-met-sociaal-hart Lemz (bekend van onder andere Sweetie) biedt de deelnemers bijvoorveeld 2 dagen lang individuele ondersteuning in het verfijnen van hun boodschap en uitstraling. en upscaling methodologies. Daarnaast worden de semi-finalisten begeleid in het verder uitwerken van hun initiatieven.

Vervolg: testen en prototypen

In week 2 van het leerprogramma gaan deelnemers zelf testen en prototypen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan (financiële) duurzaamheid en maatschappelijke vernieuwing in een politiek ingewikkelde context.

De deelnemers sturen op 17 december een herschreven projectvoorstel is, waarin ze verwerkt hebben wat ze de afgelopen weken hebben geleerd. Begin januari kiest een door Hivos geselecteerde jury de zes finalisten. Deze komen begin februari naar Amsterdam om hun plan te pitchen voor de jury. Op 5 februari is er in Pakhuis de Zwijger een avond met publiek waar de winnaars bekend worden gemaakt.

Hieronder een aantal blogposts van deelnemers:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/hivos-learning-community-leren-6-tijdzones-tegelijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/hivos-learning-community-leren-6-tijdzones-tegelijk/