Belle Teunissen

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur onderwijs

Belle Teunissen

LinkedIn-profiel

Als onderwijsadviseur bij Kennisland adviseert Belle Teunissen overheden en organisaties bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsprojecten. Zij is projectleider van de Spring High Expeditie, Slimmer NieuwkomersonderwijsWaaghalzen en Operatie Regels Ruimen, en is bovendien betrokken bij (internationaal) actie-onderzoek. Leraren en schoolleiders, overheid, onderwijsorganisaties, onderzoekers en vernieuwers kunnen in haar ogen meer en beter samenwerken en voortdurend van elkaar leren. Om dit proces te ondersteunen zet Belle graag haar liefde voor taal en beeld in. Daarbij ziet ze het als een kunst om samen ingewikkelde vraagstukken om te zetten in een begrijpelijk verhaal en concrete acties. En dan het liefst voorzien van een illustratie of infographic, want een beeld kan een verhaal krachtiger maken.

Belle studeerde cum laude af in Spaans en Interculturele Communicatie aan de Universiteit Utrecht en de Universidad de Sevilla in Spanje. Haar loopbaan begon al tijdens haar studie als lerares NT2++NT2Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers onderwezen wordt. en Spaans en als freelance tekstschrijver. Ze gaf les aan vluchtelingen en expats, werkte mee aan een boek over multicultureel Amsterdam-Noord en schreef freelance artikelen over film, theater en muziek voor bijvoorbeeld de Tolhuistuin. Als docente Interculturele Communicatie gaf ze hoorcolleges over migratie, integratie en intercultureel zakendoen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zeven jaar lesgeven en tekstschrijven pakte zij haar backpack voor een illustrated journey door Nepal en Zuid-Oost Azië. Terug in Nederland werd zij aangenomen voor het Rijkstraineeship. Bij het ministerie van OCW werkte ze onder andere aan digitalisering van de onderwijs, cultuur- en mediasector en bij Buitenlandse Zaken in Brussel rapporteerde ze over Defensie, Mensenrechten en Ontwikkelingssamenwerking. Na het Rijkstraineeship werd zij aangenomen als adviseur ‘ICT in het leren’ bij de directie Kennis van het ministerie van OCW.

Door haar gevarieerde werkachtergond kijkt Belle niet alleen met een adviseursblik, maar ook met overheids-, onderzoeks- en lerarenogen naar maatschappelijke innovatie. Naast onderwijs is ze geïnteresseerd in internationale sociale vraagstukken, integratie, migratie, cultuur, media en de zorgsector.

Belle houdt van tekenen en schrijven. Zij verzamelt geïllustreerde kinderboeken en graphic novels en werkt op dit moment aan haar eerste eigen prentenboek. Andere dingen die ze graag doet zijn zingen, tuinieren, Braziliaans Jiu-Jitsu en reizen. Belle woont in haar geliefde Amsterdam-Noord.

Meer