Grenzeloos Onderwijs

Tijdens het project Grenzeloos Onderwijs vormen docenten, ouders, leerlingen, team- en afdelingsleiders en andere betrokkenen samen DE Onderwijsbeweging van het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Het doel is om onderwijs te ontwikkelen waarbij docenten, leerlingen, ouders en de maatschappij als geheel meer samenwerken om inspirerende leeromgevingen te realiseren.


header_img
Leerlingen van het Montessori College Nijmegen

Tijdens een excursie leren de leerlingen van hun omgeving

Maker: Michiel van Zoest

Rechten:

Original

Download
Tijdens een excursie leren de leerlingen van hun omgeving.
2017 - 2018

Grenzeloos Onderwijs is een vernieuwend en verdiepend traject voor het Montessori College Nijmegen en Groesbeek. Een gevarieerde groep van docenten, ouders, leerlingen, team- en afdelingsleiders en andere betrokkenen van de school vormen samen DE Onderwijsbeweging van het Montessori College. Met deze beweging willen zij het onderwijs op school zo ontwikkelen of innoveren dat het bij de leerlingen leidt tot meer motivatie, creativiteit, zelfontplooiing, initiatief en innovatief vermogen.

Na het zien van de documentaire Most likely to succeed ++Most likely to succeedMost likely to succeed is een film van Greg Whiteley over hoe samenwerking tussen verschillende disciplines en stakeholders tot meer creativiteit, zelfontplooiing, initiatief en innovatie in het onderwijs kan leiden. Bekijk hier de trailer en lees meer over de film.  ontstond er een positieve ‘onrust’ in en om het Montessori College in Nijmegen en Groesbeek. De film was zo inspirerend dat het docenten, team- en afdelingsleiders, ouders en leerlingen uit verschillende geledingen samenbracht tot een groep met ideeën over en verlangens naar nieuwe aanpakken voor het onderwijs op het Montessori College. Zij vormden het begin van ‘DE Onderwijsbeweging’.
We werken aan een van onze onderwijsmissies: een onderwijs waarbij docenten, leerlingen, ouders en de maatschappij meer als geheel samenwerken om inspirerende leeromgevingen te realiseren.

Met deze 35 geïnspireerde en gemotiveerde mensen++DE OnderwijsbewegingInmiddels hebben zo’n tachtig mensen zich aangesloten bij DE Onderwijsbeweging van het Montessori College. is Kennisland in september 2017 gestart met onderwijsvernieuwing op het Montessori College. Daarmee werken we aan een van onze onderwijsmissies++Missie en visie op het onderwijsLees hier meer over onze visie op ambities voor het onderwijs. : een meer grenzeloos onderwijs. Dat wil zeggen onderwijs waar docenten, leerlingen, ouders en de maatschappij als geheel meer samenwerken om inspirerende leeromgevingen te realiseren. We zien dat de gesegmenteerde organisatie van het onderwijs nog steeds weinig uitwisseling faciliteert. Tegelijkertijd merken we dat de motivatie van leerlingen om te leren steeds lager lijkt te worden. De samenwerking met het Montessori College geeft ons de mogelijkheid om met een school die in zichzelf al een grenzeloos concept omarmt (“De wereld is onze school!“), de eilandcultuur te doorbreken en meer vonken voor vernieuwing te creëren.

Een beweging stimuleren

In het schooljaar 2017 – 2018 organiseren we vier expeditiebijeenkomsten. Hierbij komen zoveel mogelijk mensen bij elkaar die betrokken zijn bij de school met als doel om vanuit een gezamenlijke inspiratie ideeën en mogelijkheden voor vernieuwend onderwijs op het Montessori College uit te wisselen. Daarnaast verkennen we Montessori-onderwijs dat mogelijk over grenzen van klassen, vakken en scholen heen reikt. Dit doen we door te experimenteren met nieuwe leeromgevingen en nieuwe verbindingen om het onderwijs te verrijken en te verdiepen. TegelijkertijdDocenten, ouders, leerlingen en andere betrokkenen van de school vormen een beweging die leidt tot activiteiten die initiatief, motivatie, persoonlijke identiteitsvorming en creativiteit van de leerlingen stimuleren. starten we met diezelfde groep mensen – docenten, ouders, leerlingen, enzovoorts – een beweging die ervan uitgaat een sneeuwbaleffect in de hele school teweeg te brengen, met als gevolg vernieuwende ideeën en activiteiten die initiatief, motivatie, persoonlijke identiteitsvorming en creativiteit van de leerlingen stimuleren.

Hierbij maken we gebruik van waarderend onderzoek: actieonderzoek dat recht doet aan de perspectieven van alle betrokkenen. Het is dus niet alleen actiegericht, maar heeft ook oog voor duurzaamheid door reflectie en verdieping. Daarnaast gebruiken we proceselementen uit een ontwerpgerichte benadering. Dat houdt in dat we niet alleen met ideeën komen voor meer inspirerend onderwijs op het Montessori College, maar deze ideeën ook omzetten in experimenten die we uitvoeren in en om de school. De lessen van elk experiment worden verwerkt in een volgende versie van een idee. Een ontwerpgerichte benadering gaat dan ook uit van drie fases die elkaar kunnen overlappen of inhalen: onderzoeken, ontwikkelen, uitproberen en waar relevant, breder inzetten.

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/grenzeloos-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/grenzeloos-onderwijs/