Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs

In deze publicatie worden de resultaten gepresenteerd van het kwalitatieve onderzoek naar de opbrengsten en bijvangsten van vernieuwende vormen van onderwijs, die het resultaat zijn van deelname aan de IIO Experimenten.

Download
Publicatie
header_img
Publicatie IIO Kwalitatief onderzoek

Maker: InnovatieImpuls Onderwijs, Kohnstamm Instituut & Hogeschool van Amsterdam

Rechten:

16 december 2014

Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam hebben tussen maart en oktober 2014 in opdracht van het CAOP, Kennisland en het ministerie van OCW een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de uitkomsten van InnovatieImpuls Onderwijs (IIO).

IIO is in 2010 gestart als subsidieregeling voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs, met als doel te experimenteren++5 IIO ExperimentenBekijk hier de 5 IIO Experimenten. met nieuwe vormen van aanpak van het onderwijsleerproces, die kunnen leiden tot grotere arbeidsproductiviteit binnen scholen.

Het ministerie van OCW komt in het voorjaar van 2015 met de resultaten van het kwantitatieve onderzoek, waarin de effecten van de IIO Experimenten op de arbeidsproductiviteit, de onderwijskwaliteit en de werkdruk in kaart worden gebracht. Ondertussen verspreiden we met IIO op Maat++IIO op MaatMet IIO Op Maat verspreiden we de opgedane inzichten en ervaringen, en helpen we scholen die met innovatievraagstukken aan de slag willen. Meer weten? Kijk op de website. al deze geleerde lessen, opbrengsten en inzichten verder naar andere scholen in Nederland die zich (willen) bezighouden met onderwijsinnovatie.

Bekijk de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek ’Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ in de samenvatting en de factsheet. De gehele rapportage van het onderzoek is hier te bekijken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/impulsen-voor-vernieuwend-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/impulsen-voor-vernieuwend-onderwijs/