Kennisland in 2014

Ook in 2014 maakten we Nederland en Europa slimmer met talloze interventies, projecten, programma’s en bijeenkomsten. We keken onder andere naar wat decentralisaties en bezuinigingen betekenen voor bestaande diensten en onze welvaartsstaat. Lees ons jaarverslag!

header_img
KL Jaarverslag 2014

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

23 maart 2015

Ook in 2014 maakten we Nederland en Europa slimmer met talloze interventies, projecten, programma’s en bijeenkomsten. We keken onder andere naar wat decentralisaties en bezuinigingen betekenen voor bestaande diensten en onze welvaartsstaat. Wie dreigt er tussen wal en schip te vallen? Wij verkennen dit onbekende terrein door methodes te ontwikkelen die ons beter voorbereiden op wat komen gaat. In 2014 zijn onze social labs++Social labsBekijk ook onze case ‘Social labs: proeftuinen in terra incognita’. tot wasdom gekomen. Hierin experimenteren we, samen met direct betrokkenen, lokaal en tijdelijk, om tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen.

In 2014 hebben we ons verder ingezet om erfgoedcollecties publiek beschikbaar te maken, het auteursrecht te versoepelen, het gebruik van open cultuurdata te vergroten en onderwijsvernieuwing aan te jagen. Innovatie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een duurzamere en socialere samenleving, waarin ieders kansen en potenties worden benut: een kennissamenleving.Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een duurzamere en socialere samenleving, waarin ieders kansen en potenties worden benut: een kennissamenleving.

Doen en een verschil maken stonden voorop, maar ook leren over wat werkt en wat niet. Door over ons werk te publiceren en te presenteren, door methoden te ontwikkelen en door bewust feedback te organiseren, dragen we bij aan de kennis die nodig is voor maatschappelijke vernieuwing.

Kijk op 2014.kl.nl voor een overzicht van onze activiteiten en successen!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kennisland-2014/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kennisland-2014/