Beelden van het verleden – 7 jaar Beelden voor de Toekomst

Meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s zijn in zeven jaar Beelden voor de Toekomst gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Lees er alles over in de eindpublicatie.

Download
Publicatie
header_img

Maker: Beelden voor de Toekomst

Rechten:

23 maart 2015

Wie de cijfers op zich in laat werken, kan bijna niet anders dan onder in de indruk zijn: meer dan 90 duizend uur video, 20 duizend uur film, zo’n 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s zijn in zeven jaar Beelden voor de Toekomst gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd. Zeven jaar lang hebben honderden mensen gewerkt om dit doel te bereiken. Van de nitraatbunkers++BunkerLees hier een interview met Martin van Leuven, collectiebeheerder Film. Hij toont de schatten in de bunker en geeft tekst en uitleg. in de duinen van Overveen en Scheveningen tot digitale ‘productiestraten’ voor film, video, audio en fotografie, opgezet in Amsterdam, Hilversum en Den Haag.

Het materiaal dat nu voor een groot deel is veiliggesteld voor de toekomst, bestrijkt een periode van tachtig jaar. Ontstaan in een tijdperk waarin wij voor het eerst in de geschiedenis ons leven vastlegden in beeld en geluid. Het gaat om de vroegste Nederlandse cinema, de films van Bert Haanstra, en de foto’s en brieven van de 19e-eeuwse fotografe en ontdekkingsreizigster Alexandrine Tinne, maar ook om film, video en fotografie uit tweede helft van de vorige eeuw. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van collecties vol soms vergeten schatten. Zonder Beelden voor de Toekomst zouden grote delen van deze audiovisuele geschiedenis verloren zijn gegaan.Zonder Beelden voor de Toekomst zouden grote delen van onze audiovisuele geschiedenis verloren zijn gegaan.

Naast deze reddingsoperatie voor de toekomst, heeft het project die toekomst ook actief vormgegeven door te experimenteren++Experimenteren met gedigitaliseerd erfgoedBekijk hier een aantal van de experimenten die binnen Beelden voor de Toekomst zijn uitgevoerd. met nieuwe toepassingen voor het overwegend audiovisuele materiaal. Bij de aanvang van Beelden voor de Toekomst stond innovatie in de erfgoedsector nog in de kinderschoenen – het project werd vooral gezien als een eenmalige inhaalslag. Inmiddels behoren de innovaties die Beelden voor de Toekomst heeft opgeleverd tot de meest beeldbepalende resultaten. De kaders in deze publicatie bieden een aardige bloemlezing daarvan.

Zijn we dan nu klaar? Beelden voor de Toekomst is de afgelopen zeven jaar een belangrijke motor geweest voor de erfgoedsector, maar het gedigitaliseerde erfgoed kan, nog meer dan het nu is, voor alle Nederlanders toegankelijk zijn. Op dat terrein is nog een wereld te winnen++Erfgoed open en innovatief beschikbaar makenLees hier hoe Kennisland zich inzet voor vernieuwing binnen de erfgoedsector.. We roepen de erfgoedsector, de overheid en de politiek, dringend op om dat in de komende jaren tot onze gezamenlijke opdracht te maken. Zeven jaar Beelden voor de Toekomst heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd die daarbij gebruikt kan worden.

Hieronder zie je de afsluiting van Beelden voor de Toekomst waarbij Sandra den Hamer de eindpublicatie overhandigde aan Marjan Hammersma.
Brewster Kahle (oprichter Internet Archive)Brewster Kahle (oprichter Internet Archive)Brewster Kahle (oprichter Internet Archive)Martijn KleppeChriet Titulaer met beeldtelefoon op fietsValerie FrissenJan MüllerVoorzitter Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer
Beelden voor de Toekomst eindevent

Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/beelden-van-het-verleden-7-jaar-beelden-voor-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/beelden-van-het-verleden-7-jaar-beelden-voor-de-toekomst/