Willemijn de Jong
Willemijn de Jong

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur onderwijs

Willemijn de Jong

@w_mijnLinkedIn-profiel

Willemijn de Jong is onderwijskundige en onderwijsvernieuwer bij Kennisland. Zij gelooft dat het onderwijs permanent in ontwikkeling is en zichzelf steeds weer ter discussie zou moeten stellen, in dialoog met de betrokkenen en omgeving. Hierbij staat wat haar betreft de wederkerige vraag centraal: hoe willen we als samenleving ons onderwijs inrichten en hoe willen we vanuit het onderwijs de samenleving mede-vormgeven? Willemijn organiseert en begeleidt onder meer de leergangen van Broedplaats010, en de doorontwikkeling van het LerarenOntwikkelFonds. Voorheen heeft zij onderwijsprogramma’s als de Innovatiesafari ontwikkeld en geleid, en organiseerde ze de Amsterdamse onderwijschallenge Onze Nieuwe School.

Al van jongs af aan vroeg Willemijn zich af hoe dat nou eigenlijk werkt, onderwijs. Wie bepaalt wat we moeten leren? En is de school de meest effectieve plek om te leren? Haar passie voor het onderwijs ontkiemt zich verder in de medezeggenschap tijdens haar bachelorstudie Algemene Sociale Wetenschappen++Algemene Sociale WetenschappenAlgemene Sociale Wetenschappen is een interdisciplinaire studie waarin maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en disciplines worden beschouwd. en door haar bijbaan bij studentenbelangenorganisatie ISO++Het ISOHet Interstedelijk Studenten Overleg vertegenwoordigt 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen en is vaste gesprekspartner van oa. het ministerie van OCW, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.. Vervolgens ontdekt ze als werkgroepdocent hoe veeleisend het beroep van docent is, maar ook dat het in onderwijs niet gaat om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen. Ze besluit om zich verder te verdiepen in het onderwijs met de masteropleiding onderwijskunde. Sinds 2014 werkt ze in het onderwijsteam bij Kennisland.

Naast onderwijs is Willemijn ook geïnteresseerd in manieren om gevestigde patronen en hokjes te doorbreken, door nieuwe verbindingen te leggen. Zo is ze onder andere betrokken geweest bij de oprichting van de Daktuin Utrecht++De DaktuinDe Daktuin is een broedplaats voor inspiratie, plezier en kruisbestuiving, om de betonnen kale Uithof in Utrecht te laten bruisen, en waar nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap samenkomen. . Verder houdt zij zich graag bezig met filosofische kwesties++Filosofische kwestiesZoals de vraag ‘sluiten vrijheid en gelijkheid elkaar per definitie uit?’, liefst onder het genot van een sterke bak koffie en goed gezelschap. Verder traint ze haar denkrimpels door zich te verwonderen over mensen en de rare systemen (bijvoorbeeld prestatieafspraken, stappentellers, koningshuizen) die zij bedacht hebben. Tussendoor trapt ze graag een balletje, speelt ze piano of leest ze een goed boek. Om de gebaande paden te vermijden neemt ze elke dag een andere route naar huis. Ze hoopt altijd nog eens een stamboom te ontdekken waaruit te herleiden valt dat Roald Dahl een van haar voorvaderen is.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/willemijn-de-jong/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/willemijn-de-jong/