Willemijn de Jong
Willemijn de Jong

Maker: Marcel Oosterwijk, Kennisland

Rechten:

Download

Adviseur onderwijs

Willemijn de Jong

@w_mijnLinkedIn-profiel

Willemijn de Jong is onderwijskundige en onderwijsvernieuwer bij Kennisland. Zij zet zich in voor onderwijs dat uitdagend durft te zijn voor zowel leraren als leerlingen. Onderwijs dat kritisch is naar zichzelf, reflecteert op de eigen doelen en steeds opnieuw de dialoog met de betrokkenen en omgeving aangaat. Willemijn organiseert onder andere het onderwijsprogramma Innovatiesafari en de challenge en incubator van Onze Nieuwe School. Verder is ze actief betrokken bij de projecten InnovatieImpulsOnderwijs en het LerarenOntwikkelFonds.

Al van jongs af aan vroeg Willemijn zich af hoe dat nou eigenlijk werkt, onderwijs. Wie bepaalt wat we moeten leren? En is de school de meest effectieve plek om te leren? Haar passie voor het onderwijs ontkiemt zich verder in de medezeggenschap tijdens haar bachelorstudie Algemene Sociale Wetenschappen++Algemene Sociale WetenschappenAlgemene Sociale Wetenschappen is een interdisciplinaire studie waarin maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven en disciplines worden beschouwd. en door haar bijbaan bij studentenbelangenorganisatie ISO++Het ISOHet Interstedelijk Studenten Overleg vertegenwoordigt 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen en is vaste gesprekspartner van oa. het ministerie van OCW, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.. Vervolgens ontdekt ze als werkgroepdocent hoe veeleisend het beroep van docent is, maar ook dat het in onderwijs niet gaat om het geven van goede antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen. Ze besluit om zich verder te verdiepen in het onderwijs met de masteropleiding onderwijskunde.

Naast onderwijs is Willemijn ook geïnteresseerd in manieren om gevestigde patronen te doorbreken en nieuwe verbanden te leggen. Zo is ze onder andere betrokken geweest bij de oprichting van de Daktuin Utrecht++De DaktuinDe Daktuin is een broedplaats voor inspiratie, plezier en kruisbestuiving, om de betonnen kale Uithof in Utrecht te laten bruisen, en waar nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap samenkomen. . Verder houdt zij zich graag bezig met filosofische kwesties++Filosofische kwestiesZoals de vraag ‘sluiten vrijheid en gelijkheid elkaar per definitie uit?’, liefst onder het genot van een sterke bak koffie en goed gezelschap. Verder traint ze haar denkrimpels door zich te verwonderen over mensen en de rare systemen (bijvoorbeeld prestatieafspraken, stappentellers, koningshuizen) die zij bedacht hebben. Om de gebaande paden te vermijden neemt ze elke dag een andere route naar huis. Ze hoopt altijd nog eens een stamboom te ontdekken waaruit te herleiden valt dat Roald Dahl een van haar voorvaderen is.

Meer