Leergang Hoger Management: toekomstbestendig leiderschap in het onderwijs

Het onderwijs heeft schoolleiders nodig die de moed hebben om positie in te nemen in een complex onderwijsveld. In deze leergang ontwikkel je als leidinggevende in het voortgezet onderwijs je persoonlijke leiderschaps-signature, je verhaal, je strategische, veranderkundige en operationele vaardigheden en je publieke leiderschapstaak. De leergang bereidt je voor op een eindverantwoordelijke functie in het vo of een nieuwe stap in je loopbaan. Meld je aan voor 1 november 2023.


Website
www.1801.nl/academie/leergang-hoger-management
header_img
Brochure LHM 2023

Rechten:

2015 - 2024

Bekijk brochure

Maatschappelijke en sectorspecifieke uitdagingen en vraagstukken vragen van schoolleiders een breed palet aan kennis en kunde, en bovendien een grote weerbaarheid. Denk aan het lerarentekort, onveiligheid op scholen, concurrentie in krimpgebieden en inclusief onderwijs. Maar ook aan de druk vanuit de samenleving om niet alleen continu te verbeteren wat er is en te presteren, maar ook te vernieuwen. In november 2023 starten Kennisland en 1801++18011801 adviseert met driehonderd medewerkers scholen over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Lees meer met de twaalfde editie van de Leergang Hoger Management, een beproefd concept met aandacht voor actuele ontwikkelingen en uitdagingen, maar vooral voor hoe je je hoogstpersoonlijke leiderschapsrol invult. 

Leerfilosofie van de leergang

De Leergang Hoger Management is een intensief programma waarin ervaringsleren en leren van elkaar centraal staan. Leren door te doen en door te reflecteren op je handelen, in plaats van door te ‘studeren’. De leergang bestaat uit drie ‘tweedaagsen’, expedities en masterclasses. Hoofd, hart en handen doen mee. De inspiratie ben je zelf, daarnaast brengen we experts uit de praktijk en deskundigheid in op thema’s zoals ‘publiek en vernieuwend leiderschap’, ‘goed bestuur’, ‘HRM’, ‘strategie’ en ‘operationeel en financieel management’. Onderliggende theorieën en concepten zijn systemisch en onderzoekend kijken, transactionele analyse++Transactionele analyseOnderdeel van de sociale psychologie en oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne (1910-1970). Transactionele Analyse (TA) biedt mensen een methode voor het verkrijgen van een beter zelfinzicht. en groepsdynamiek.

Publiek leiderschap

Een belangrijke focus in deze leergang is je maatschappelijke taak als schoolleider in het vo. Hoe verhoud je je tot maatschappelijke uitdagingen en hoe vertaal je die naar strategie en naar je team?Hoe verhoud je je tot maatschappelijke uitdagingen en hoe vertaal je die naar strategie en naar je team? Wat is hierin jouw persoonlijke visie? Welke normen en waarden hanteer je en hoe verhouden die zich tot die van anderen? Je leert hoe je kunt handelen in een complex krachtenveld waarin je niet alleen te maken hebt met jouw team, maar ook met je bestuur of Raad van Toezicht, gemeenten en bijvoorbeeld medezeggenschapsraden. We dagen je uit om over de toekomst van het onderwijs na te denken én over de bijdrage die jij als leidinggevende kunt leveren om die toekomst mede vorm te geven en mogelijk te maken.

Leidinggeven: een balanceeract

De leergang gaat ook over leidinggeven; welke verandering brengt een eindverantwoordelijke positie met zich mee? Het is prettig dat schoolleiders het veld goed kennen, de onderwijstaal spreken en goed aanvoelen. Maar een eindverantwoordelijke functie vraagt ook afstand kunnen nemen, overzicht hebben en tactisch-strategisch kunnen opereren. Hoe balanceer je tussen handhaven, ruimte geven, beschermen en ontwikkelen?Hoe balanceer je tussen handhaven, ruimte geven, beschermen en ontwikkelen?

Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing vraagt om een persoonlijke visie van schoolleiders. Tijdens de experimenten kijken we de kunst af, maar dagen we je ook uit om je eigen verhaal te ontwikkelen, het ‘waarom’ haarscherp te krijgen en daarin je eigen afwegingen te maken en stappen te zetten. 

1801 en Kennisland brengen kennis in van het veld en deskundigheid op het gebied van training, coaching en leiderschapsontwikkeling. Kennisland heeft daarnaast ruime ervaring met onderwijsvernieuwing en stimuleert het vermogen om out-of-the-box te denken en te handelen.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met Sander Luttje van 1801 (s.luttje@1801.nl / 0881801794) of met Iselien Nabben van Kennisland (in@kl.nl / 0631743805). Bekijk de website voor informatie over de kosten, locatie, certificatie, begeleiding, tijdsinvestering en structuur van de leergang. De planning van de leergang vind je hier

Aanmelden kan voor 1 november 2023 via het formulier onderaan deze pagina.

Bekijk brochure

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/toekomstbestendig-leiderschap-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/toekomstbestendig-leiderschap-in-het-onderwijs/