Leergang Hoger Management: toekomstbestendig leiderschap in het onderwijs

In deze leergang ontwikkelen leidinggevenden in het voortgezet onderwijs competenties die nodig zijn om de rol van eindverantwoordelijke te kunnen dragen. Daarnaast werken zij in dit traject aan een eigen leiderschapssignatuur. De leergang gaat uit van drie grote uitdagingen: 1. Binnenwereld, buitenwereld 2. Beschermen, handhaven en uitdagen en 3. Zekerheid, twijfel en verwondering. Schrijf je voor 1 september in!


header_img
LHM

Leergang Hoger Management voor het voortgezet onderwijs

Maker: KL

Rechten:

Download
2015 - 2021

Bekijk brochure

Leiderschapsontwikkeling in het onderwijs heeft de aandacht, en terecht. Uitdagingen en vraagstukken vragen van schoolleiders een breed palet aan kennis en kunde en bovendien een grote weerbaarheid. Denk aan het lerarentekort, digitaal onderwijs, concurrentie in krimpgebieden en de druk van de overheid en de samenleving om niet alleen continu te verbeteren wat er is, te presteren maar ook te vernieuwen. In september 2021 starten Kennisland en Marant/Interstudie++Marant / InterstudieLees hier meer over deze adviseurs in onderwijs. met de elfde editie van de leergang hoger management, een beproefd concept met aandacht voor actuele ontwikkelingen en uitdagingen in het voortgezet onderwijs. 

Voor wie is deze leergang?

De leergang hoger management is bedoeld voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs die willen werken aan competenties die horen bij een eindverantwoordelijke rol en aan een eigen signatuur met betrekking tot hun leiderschap. Daarnaast staan vernieuwing en je publieke rol centraal, zowel maatschappelijk, organisatorisch als onderwijskundig. Je leert hoe te handelen in een complex krachtenveld.Je leert hoe te handelen in een complex krachtenveld. We dagen je uit om over de toekomst van het onderwijs na te denken én over de bijdrage die jij als leidinggevende kunt leveren om die toekomst werkelijkheid te maken.

Waarom deze leergang?

Schoolleiders komen drie uitdagingen tegen waar we in deze leergang uitvoerig mee zullen werken: 

Binnenwereld, buitenwereld
Schoolleiders kennen vaak de praktijk van het lesgeven en willen en moeten daar ook niet te ver vanaf komen te staan. Vanuit die praktijk zijn ze langzaam maar zeker steeds meer gaan ‘managen’. Ze hebben een natuurlijke neiging om zaken naar zich toe te trekken, aan te pakken, te organiseren en komen daardoor terecht in de functie van teamleider, afdelingsdirecteur, conrector, etc. Het is prettig dat deze schoolleiders het veld goed kennen, de onderwijstaal spreken en goed aanvoelen. Maar ze moeten in die functie ook weer afstand kunnen nemen, overzicht krijgen en tactisch-strategisch en vanuit een onderwijskundige visie gaan opereren.Je leert overzicht krijgen en tactisch-strategisch vanuit een onderwijskundige visie opereren. Ze moeten, kortom, een perspectief ontwikkelen op de school als geheel en op de maatschappelijk taak van de school. 

Beschermen, handhaven en uitdagen
Schoolleiders zullen herkennen – zeker tijdens deze pandemie – dat ze dagelijks moeten balanceren tussen beschermen, handhaven en uitdagen: ervoor zorgen dat er resultaten worden gehaald, dat de inspectie tevreden is, dat er rust is, dat regels worden nageleefd, dat leerkrachten en leerlingen veiligheid en geborgenheid ervaren, maar ook dat leerkrachten en leerlingen met een onzekere realiteit kunnen omgaan en de toekomst aankunnen. Dat wil zeggen: spelregels ter discussie stellen, de buitenwereld binnenhalen, vooruitlopen, kritische vragen stellen en soms juist schudden aan zekerheden en grondvesten waarop het schoolsysteem is gebaseerd.Soms moet je schudden aan zekerheden en grondvesten waarop het schoolsysteem is gebaseerd. Het is niet gemakkelijk om deze vaardigheden te combineren en toch is juist deze combinatie een belangrijke competentie voor schoolleiders in het vo.

Zekerheid, twijfel en verwondering
Van schoolleiders wordt verwacht dat ze oplossingsrichtingen aandragen voor dagelijkse en grote, actuele vraagstukken, zoals het implementeren van passend of gepersonifieerd onderwijs, het aanpakken van groeiende verschillen en kennisachterstanden, het opnemen van kinderen van vluchtelingen of problemen met en tussen leerlingen of docenten. We verwachten dat ze daarin standvastig en kordaat optreden en de media te woord staan, indien nodig. Ze moeten op financieel gebied geen experimenten aangaan, letterlijk zorgen voor een degelijke en onwankelbare fysieke ruimte, en helder en transparant communiceren met ouders en andere externe belanghebbenden. Ze moeten een en al zekerheid en zelfbewustzijn uitstralen, weten waar ze het over hebben en daarover geen twijfel laten bestaan. 

Maar vernieuwing vraagt juist ook het vermogen om te twijfelen, verwonderen, onderzoeken, experimenterenVernieuwing vraagt om het vermogen om te twijfelen, verwonderen, onderzoeken en experimenteren., niets voor lief nemen, luisteren, de dialoog aangaan met de omgeving en leerkrachten en steeds opnieuw je eigen opvattingen ter discussie stellen. Vanuit deze vereiste bagage werken we in de leergang aan leiderschapsontwikkeling. Marant/Interstudie brengt kennis in van het veld en deskundigheid op het gebied van training, coaching en leiderschapsontwikkeling. Kennisland stimuleert het vermogen om out-of-the-box te denken en te handelen.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met Anne Jan van den Dool van Marant Interstudie, a.vandendool@marant.nl / 0617458113 of met Iselien Nabben van Kennisland: in@kl.nl / 0631743805. Bekijk de brochure voor informatie over de kosten, locatie, certificatie, begeleiding, tijdsinvestering en structuur van de leergang. De planning van de leergang vind je hier. Aanmelden kan voor 1 september 2021:

ik meld me aan

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/toekomstbestendig-leiderschap-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/toekomstbestendig-leiderschap-in-het-onderwijs/