Serious game: ‘Verbeter je netwerk’

Kennisland ontwerpt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een serious game voor het verbeteren van domeinoverstijgende netwerken. Want bij elkaar komen is één ding, maar hoe werk je als netwerk, met verschillende belangen, perspectieven en jargon effectief samen?


header_img
Domeinoverstijgend netwerken

Artist impression van domeinoverstijgend netwerken

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
2023

In een rustige woonwijk, omringd door groene tuinen en vriendelijke buren, woont een gezin dat worstelt met verschillende uitdagingen. Het gezin bestaat uit een vader, een moeder en hun twee kinderen. Hoewel de buitenwereld een vredige omgeving zou verwachten, zijn er achter gesloten deuren problemen die de harmonie verstoren.

De vader van het gezin is gediagnosticeerd met PTSS. De moeder van het gezin kampt met een zware depressie. De oudste dochter, veertien jaar, worstelt met haar eigen problemen. Ze heeft zich aangesloten bij een problematische jeugdgroep en is betrokken bij kleine criminele activiteiten, zoals winkeldiefstal. De jongste zoon van het gezin is tien jaar oud en is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. Naast de problemenDe serious game ‘Verbeter je netwerk’ is te gebruiken voor alle (domeinoverstijgende) netwerken. in het gezin zelf, heeft de omgeving ook last van het gezin. Buurtbewoners voelen zich bijvoorbeeld geïntimideerd door de vader. 

Om deze uitdagingen aan te pakken en het welzijn van het gezin te verbeteren, werkt een domeinoverstijgend netwerk van verschillende organisaties samen. De politie, zorginstellingen, scholen en het Openbaar Ministerie bundelen hun krachten en expertise om een gezamenlijke aanpak te bieden. In theorie is dit een goede oplossing, maar het domeinoverstijgende netwerk komt maar niet op tijd tot daadkrachtige acties om de situatie te verbeteren. 

Theoretisch model vertaald naar concrete praktijk

De politie wil vooral de buurt veilig houden en vandaag actie ondernemen. De zorgverlener denkt aan het welzijn van de gezinsleden en maakt hiervoor eerst een goede inschatting van de situatie. De school heeft extra aandacht voor de kinderen en hun ontwikkeling. Hoe komen de perspectieven bij elkaar? Samen met het CCV++CCVHet CCV ondersteunt netwerken ‘zorg en veiligheid’, specifiek voor casussen die een bredere benadering vereisen. ontwikkelen we een serious game met situaties die in elk netwerk voorkomen, domeinoverstijgend of niet. We vertalen een door CCV ontwikkeld theoretisch model over netwerkefficiëntie++ModelHet theoretische model geeft mogelijkheden bij het verbeteren van je netwerk. naar concrete situaties, zoals: mensen komen niet naar iedere bijeenkomst, afgesproken acties worden niet uitgevoerd, informatie wordt niet gedeeld en iedereen blijft binnen de eigen kaders. 

Hoe ga je daar als netwerk mee om? De game geeft je verschillende opties die je als team bespreekt. Welke optie vind jij de beste in dit geval en hoe ziet de rest van het team dit? Het gesprek hierover geeft jullie inzicht in de opties die er zijn om je netwerk te verbeteren en welke kansen en zorgen er zijn.Het gesprek geeft inzicht in de opties die er zijn om je netwerk te verbeteren en welke kansen en zorgen er zijn. Het gesprek is gelijkwaardig; iedereen kan er zonder voorkennis aan deelnemen en ieders inbreng is waardevol. 

Aan welke knoppen kan je draaien? 

Het spelen zelf én de uitkomsten van de game geven de deelnemers inzicht in verschillende manieren waarop ze het netwerk kunnen verbeteren. Aan welke knoppen kun je draaien? Verbeter je de structuur en hoe het netwerk is ingericht? Zorg je voor een betere onderlinge relatie tussen de deelnemers en daarmee voor meer vertrouwen? Is de toegevoegde waarde van dit netwerk wel duidelijk en zijn er voldoende middelen? Hebben deelnemers wel het mandaat en de vaardigheden om deel te nemen en hoe zit het met de aansturing van het netwerk? De game biedt je inzicht in hoe jij je netwerk kan verbeteren en hoe je analyseert waar de knelpunten van je netwerk zitten. De game biedt inzicht in hoe jij je netwerk kan verbeteren en hoe je analyseert waar de knelpunten van je netwerk zitten. 

En, niet onbelangrijk, het spel is leuk om te doen. Daarmee is het al een interventie op zich. Door het spelen van een serious game over het verbeteren van je netwerk, verbeter je al je netwerk. 

 


De serious game ‘Verbeter je netwerk’ is te gebruiken voor alle (domeinoverstijgende) netwerken. Ben je geïnteresseerd in hoe de game kan bijdragen aan jouw netwerk? Neem dan contact op met Ferry Nagel.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/serious-game-verbeter-je-netwerk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/serious-game-verbeter-je-netwerk/