Voor welk maatschappelijk vraagstuk zet jij een serious game in?

Kennisland ontwikkelt serious games om met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog te kunnen voeren over een complex maatschappelijk probleem, zoals de toekomst van de ouderenzorg. De kracht van de games zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid die deelnemers ervaren om (soms botsende) perspectieven uit te wisselen en tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. De game is een gespreksstarter, maar kan tegelijkertijd dienen als onderzoeksmethode of bewustwordingscampagne. We maken de serious games op maat voor elk vraagstuk. Lees hoe jij ook serious games kunt inzetten!


header_img
Dialoog

Maker: Kennisland

Rechten:

Spelers van onze serious game in dialoog.
9 februari 2023

We trekken al met verschillende serious games het land door om in gesprek te gaan over maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld: Wat is de toekomst van de ouderenzorg? Hoe maken we een zorgzame samenleving? Hoe maak je de keuze voor een zorgaanbieder? Maar de serious game is ook een zeer nuttige methode voor vraagstukken buiten het zorgdomein. Gemeenten of onderwijsinstellingen kunnen een serious game bijvoorbeeld inzetten voor het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid++NetwerkenDe serious game ‘Verbeter je netwerk’ is te gebruiken voor het verbeteren van (domeinoverstijgende) netwerken. , of het helpen oplossen van het lerarentekort. 

Wat maakt onze serious games succesvol?

Met onze serious games kun je dialoog aanzwengelen, toekomstscenario’s verkennen of testen, behoeften peilen en bewustwording creëren. De methode is een succes omdat we steeds werken met diverse groepen die verschillende perspectieven vertegenwoordigen in een toegankelijke en gelijkwaardige setting. Er is geen specifieke voorkennis vereist, dus iedereen kan meedoen. De deelnemers verplaatsen zich in een personage of een verhaallijn en komen langs verschillende keuzemomenten of uitdagingen. De spelvorm stimuleert de spelers om op een informele manier in gesprek te gaan over het onderliggende vraagstuk. Spelers delen op een laagdrempelige en prikkelende manier hun behoeften, zorgen én ideeën voor hoe het beter kan.Spelers delen op een laagdrempelige en prikkelende manier hun behoeften, zorgen én ideeën voor hoe het beter kan. Hieronder een aantal voorbeelden:

Toekomstscenario’s verkennen en testen

Kennisland ontwikkelde de serious game ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’ in opdracht van het Convenant Thuis in het verpleeghuis. Met het toenemende aantal ouderen en het nijpende tekort aan zorgpersoneel is het duidelijk dat we de ouderenzorg radicaal moeten veranderen. Maar hoe? Met deze serious game ging Kennisland hierover in dialoog met ouderen, mantelzorgers, zorgmedewerkers, familieleden en andere betrokkenen. De spelers volgen in het spel een levensloop en komen daarbij langs verschillende beslismomenten waarop een bepaalde vorm van zorg nodig is. Onder deze opties liggen een aantal toekomstscenario’s. Zet je bijvoorbeeld in op technologische innovaties of ga je voor een buurtgerichte aanpak? Aan het eind van het spel is er meer inzicht++Meer inzichtLees in deze publicatie de kansen, zorgen en aanbevelingen die we ophaalden door de serious game bij verschillende zorginstellingen in Groningen te spelen. in de voorkeuren en behoeften van de betrokkenen en is er handelingsperspectief voor de zorg van morgen. Kennisland heeft de serious game doorontwikkeld++DoorontwikkelingZo heeft ouderenzorgorganisatie Tangenborgh de serious game ingezet bij de jaarlijkse medewerkersdialogen. Lees meer naar een methode die is in te zetten voor andere ouderenzorgorganisaties. 

“Het gesprek is belangrijk. Ik merk bij mezelf een afkeer van technologie maar hoe meer ik erover praat, hoe meer ik de voordelen ervan inzie.”
– deelnemer

Behoeften peilen

Hoe maak je een keuze voor een zorgaanbiederGemeenten of onderwijsinstellingen kunnen een serious game bijvoorbeeld inzetten voor het verkleinen van de kloof tussen burgers en overheid, of het helpen oplossen van het lerarentekort., voor jezelf, of als mantelzorger? Het aanbod aan informatie om je te helpen kiezen is groot en divers, en dat heeft invloed op je behandeling. Kennisland ontwierp voor het Zorginstituut Nederland de serious game ‘Inzicht of Intuïtie’ waarbij spelers samen bepalen welke informatie zij gebruiken bij het kiezen voor een zorgaanbieder, en waarom. Gebruik je Zorgkaart Nederland? Of ga je bijvoorbeeld af op het advies van een vriend? Het resultaat is inzicht in hoe en waarom mensen gebruikmaken (of juist niet) van verschillende typen kwaliteitsinformatie++KwaliteitsinformatieKwaliteit in de zorg wordt gemeten aan de hand van bepaalde indicatoren. Het kan bijvoorbeeld gaan over de processen binnen een zorginstelling, maar ook over het aantal patiënten met een complicatie na behandeling. . Hiermee is het Zorginstituut Nederland beter in staat de kwaliteitstaken++KwaliteitstakenDe kwaliteitstaken van het Zorginstituut Nederland zijn: kwaliteitsproducten stimuleren en transparantie bevorderen. Op dit moment herziet het Zorginstituut deze taken. te herzien zodat het zorgsysteem beter aansluit op de behoeften van mensen.

Bewustwording creëren

In beleidsplannen lees je steeds vaker dat we in de toekomst meer moeten terugvallen op ons informele netwerk als het gaat om zorg en ondersteuning. Maar dat gaat niet vanzelf. Kennisland ontwikkelt in opdracht van Drentse VVT-organisaties het Samenspel Buurtgenoten++Samen en andersDe serious game Samen & Anders ontwikkelden we eerder voor de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). om inwoners uit Drenthe voor te bereiden op de toekomst. Hoe kunnen zij de kracht van de lokale gemeenschap in hun buurt beter benutten? Spelers kiezen een personage en vormen samen een gemeenschapEr is geen specifieke voorkennis vereist, dus iedereen kan meedoen. in een fictieve buurt. Ze komen langs buurtuitdagingen die ze soms vanuit hun eigen perspectief en soms vanuit het perspectief van hun personage aangaan. Met het Samenspel Buurtgenoten kunnen inwoners, buren, organisaties, bedrijven en overheden in gesprek gaan over de toekomst van een zorgzame samenleving. 


Het Samenspel Buurtgenoten wordt al op veel locaties in Nederland gespeeld.

Zet ook eens een serious game in

Een serious game inzetten bij jouw organisatie, of in jouw buurt? Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken en met je mee te denken. Neem daarvoor contact op met Ferry via fn@kl.nl

 

Adviseur zorginnovatie Sarai begeleidt een serious game.
Serious game spelen

Adviseur zorginnovatie Sarai begeleidt een serious game.

Maker: Kennisland

Rechten:

Adviseur zorginnovatie Sarai begeleidt een serious game.

 

Een serious game is heus niet altijd alleen maar serieus.

Serious games

Een serious game is heus niet altijd alleen maar serieus.

Maker: Kennisland

Rechten:

Een serious game is heus niet altijd alleen maar serieus.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/voor-welk-maatschappelijk-vraagstuk-zet-jij-een-serious-game-in/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/voor-welk-maatschappelijk-vraagstuk-zet-jij-een-serious-game-in/